Erasmus+-verktøyene - brukervilkår

Denne informasjonen beskriver hva som forventes av oversikter som blir lagt ut under Erasmus+-verktøyene. For å sikre maksimalt og varig utbytte for skoler og lærere, må alle bidragsytere overholde standardene som blir beskrevet her. De må også følge målsettingene og standardene som gjelder for Erasmus+-programmet.

 Disse vilkårene kommer i tillegg til nettsidens generelle Erklæring om ansvarsfraskrivelse.

Les også de Vanlige spørsmålene og Veiledningen.

Erklæring om ansvarsfraskrivelse vedrørende verktøyene i Erasmus+

:

Som bruker av Erasmus+-verktøyene ber vi deg lese nøye gjennom denne informasjonen:

 • Erasmus+-verktøyene er en del av School Education Gateway, som er en portal som er laget av EU-kommisjonens Generaldirektorat for utdanning og kultur i samarbeid med Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur.
 • De oppførte kursene, mobilitetsmulighetene og forespørslene om strategisk partnerskap blir tilbudt av uavhengige organisasjoner<, og EU-kommisjonen påtar seg ikke noe ansvar eller noen erstatningsplikt for innhold, levering eller administrasjon./li>
 • Ingen av oversiktene er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen eller de nasjonale kontorene, men alle som legger ut noe, bes om å respektere de angitte vilkårene.
 • Å velge et stedlig kurs, en mobilitetsmulighet eller et tilbud om strategisk partnerskap fra databasen gir ingen garanti for at skolene vil motta støtte fra Erasmus+.
 • Et kurs, en mobilitetsmulighet eller et strategisk partnerskap må ikke være lagt ut på School Education Gateway for å kunne tas med i Erasmus+-søknaden.

Basisvilkår

 • Bruken av Erasmus+-verktøyene er gratis, både for dem som legger dem ut og for personer som søker etter oppføringer som stemmer overens med deres kriterier.
 • Alle kan legge ut et stedlig kurs, en mobilitetsmulighet eller en forespørsel om strategisk partnerskap. Det eneste tekniske kravet for å lage en oversikt er at man har en brukerkonto knyttet til en organisasjon. Når denne kontoen er registrert, kan brukerne legge ut en oversikt i en hvilken som helst del.
 • For å få tilgang til visse funksjoner på School Education Gateway og Erasmus+-verktøyene, må du registrere eller opprette en konto og bli medlem.
 • Vi gjør vårt ytterste for at nettsiden skal kunne brukes problemfritt. School Education Gateway tar imidlertid ikke ansvar for, og har ingen erstatningsplikt dersom siden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som ligger utenfor vår kontroll.
 • School Education Gateway påtar seg ikke ansvar for noen vurderinger eller kommentarer som blir lagt ut om innholdet.
 • School Education Gateway forbeholder seg retten til å endre nettsiden eller Erasmus+-verktøyene, eller til å endre disse vilkårene når som helst, uten forhåndsvarsel.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Dersom du publiserer innhold med bruk av Erasmus+-verktøyene, ber vi deg lese nøye gjennom dette:

 • Bidragsyterne er ansvarlige for å gi nøyaktig og relevant informasjon i oppføringene. Dette omfatter også å vedlikeholde informasjonen og oppdatere den ved behov.
 • Bidragsyterne skal sørge for at alt innhold de legger ut på plattformen er nøyaktig (når det gjelder faktaopplysninger) og oppriktig (når det gjelder synspunkter).
 • Det er ikke tillatt å legge ut eller sende materiale, bilder, videoer eller andre bidrag på plattformen som bidragsyterne ikke har tillatelse til å bruke.
 • Det er ikke tillatt å utgi seg for å være noen person eller enhet, eller oppgi feil opplysninger eller på annen måte oppgi villedende informasjon.
 • Det er ikke tillatt å manipulere oppføringene eller noen del av dem (inklusive titler, beskrivelse, metadata, datoer, kontaktopplysninger osv.) på noen måte som kan villede lesere eller skjule relevant informasjon for dem. Dette gjelder også å oppgi feil eller fordreid informasjon for å forbedre synligheten i søkeresultatene, eller oppgi / be om falske omtaler eller vurderinger.

Brudd på vilkårene

Dersom man ikke overholder disse retningslinjene for akseptabel bruk, representerer det et vesentlig brudd på vilkårene som ligger til grunn for at brukerne får tillatelse til å bruke plattformen, og det kan føre til at vi når som helst kan iverksette noen av de følgende tiltakene, uten forhåndsvarsel:

 • umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbakekalling av retten til å bruke nettsiden.
 • umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av ethvert innlegg eller materiale du har lastet opp til nettsiden, som anses som unøyaktig, upassende eller irrelevant for nettsidens målsettinger og målgruppe.
 • umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning etter vårt eget skjønn av eventuelle brukeromtaler/kommentarer og svar på dem dersom de er uhøflige, eller dersom de ser ut til å være falske eller duplikater.
 • gi deg en advarsel.

Beslutningen om hvilke konsekvenser bruddet på de gjeldende vilkårene skal få, blir tatt basert på hvor alvorlig bruddet er og på brukerens historikk på plattformen. I særdeleshet kan en beslutning om permanent tilbakekalling av retten til å bruke plattformen bare rettferdiggjøres dersom den aktuelle brukeren allerede i forbindelse med en tidligere overtredelse av de gjeldende vilkårene, har blitt varslet om at rettighetene hans eller hennes kan bli trukket permanent tilbake dersom det forekommer flere brudd.

Dersom du opplever at innlegg i en hvilken som helst form blir fjernet, eller at retten til å bruke nettsiden vår trekkes tilbake, eller at du nektes tilgang til nettsiden eller noen av Erasmus+-verktøyene, har du rett til å be om en begrunnelse for beslutningen. En slik henvendelse skal rettes til support@schooleducationgateway.eu. En henvendelse som oppfattes som utilbørlig, særlig dersom den gjentas flere ganger, vil ikke bli besvart. I slike tilfeller vil du få beskjed om at henvendelsen blir regnet som utilbørlig og at det ikke vil bli gitt noe ytterligere svar.

Kommentarer til en beslutning om at retten din til å bruke plattformen har blitt trukket tilbake kan rettes til EAC-SEG@ec.europa.eu innen to uker etter at beslutningen er tatt.


Spesifikke vilkår

Kurskatalog

 • Kurskatalogen er beregnet for å legge ut varsler om kurs som kvalifiserer som en mobilitetsmulighet for medarbeidere, med støtte fra Erasmus+ (Nøkkeltiltak 1: Mobilitetsprosjekt for skolens pedagogiske personale).
 • Les mer om søknadsfrister, vilkår og fremgangsmåte på Erasmus+’ nettside.
 • Hvis du er kursleverandør, leser du «Kvalitetsstandarder for kurs under Nøkkeltiltak 1 (utvekslingsmuligheter for enkeltpersoner)» lenger nede på denne siden.
 • Husk at det per i dag bare er School Education Gateways administratorer som kan publisere nye nettkurs i kurskatalogen.

Mobilitetsmuligheter

 • Databasen er beregnet for å vise en oversikt over mobilitetsmuligheter for skoleansatte, for eksempel jobbskygging, observasjonsperioder eller undervisningsengasjementer på en skole eller i en annen organisasjon i utlandet.
 • Det er mulig å få støtte til en mobilitetsaktivitet fra Erasmus+-midler som et ledd i den enkelte skolens europeiske utviklingsplan (se Nøkkeltiltak 1: Mobilitetsprosjekt for skolens pedagogiske personale).
 • Les mer om søknadsfrister, vilkår og fremgangsmåte på Erasmus+’ nettside.

Strategiske partnerskap

 • Databasen er ment å brukes til å legge ut prosjektideer og forespørsler om partnersøk som kvalifiserer til vurdering som strategiske partnerskap med finansiering fra EU-kommisjonen på skoleområdet:
  • strategiske partnerskap som støtter innovasjon
  • strategiske partnerskap som støtter utveksling av god praksis
 • Les mer om søknadsfrister, vilkår og fremgangsmåte på Erasmus+’ nettside.

Kvalitetsstandarder for kurs under Nøkkeltiltak 1 (utvekslingsmuligheter for enkeltpersoner)

Denne siden beskriver hvilke krav som stilles til lærerutdanningskurs knyttet til Erasmus+. Dette dekker informasjon og transparens, innhold, pedagogikk og andre aspekter. For å sikre maksimalt og varig utbytte for skoler og lærere, forventes det at kursleverandørene overholder disse kravene og følger målsettingene og standardene til Erasmus+-programmet. Disse kravene er også en hjelp til skolene slik at de kan søke etter passende kurs.