Erasmus+-muligheter

Tre verktøy og informasjon til skolene slik at de kan gjøre klar søknader til Erasmus+

Kurskatalog

Katalog med etterutdanningskurs for lærere og øvrig skolepersonale

Se alle

Legg til et kurs

Mobilitetsprosjekt for pedagoger på skoler under Key Action 1 (utdanning av lærere og skolepersonale). Les mer

Mobilitetsmuligheter

Muligheter for at skoleansatte kan ha undervisningsopphold og jobbskygging ved en vertsskole/organisasjon i utlandet.

Se alle

Legg til en mulighet for mobilitet

Mobilitetsprosjekt for pedagoger på skoler under Key Action 1 (utdanning av lærere og skolepersonale). Les mer

Strategiske partnerskap

Søk etter partnerskoler/organsasjoner i Europa for å gjennomføre fellesprosjekter der målet er å forbedre standarden og kvaliteten på undervisningen og læringen.

Se alle

Legg til en forespørsel om partnerskap

Strategiske partnerskao under Key Action 2 (partnerskapssøk). Les mer