Utdanning og støtte til ukrainske flyktninger

Her finner dere en serie med artikler og ressurser til hjelp ved integrering av unge ukrainske flyktninger i skolesystemene i EUs medlemsland og Erasmus+-landene. Denne siden oppdateres jevnlig med nytt innhold.

Online platftformer og ressurser på ukrainsk

Online læringsressurser på ukrainsk: undervisning i Ukraina i en vanskelig situasjon: Etter 14. mars har undervisningen blitt gjenopptatt i de fleste regioner i Ukraina ved hjelp av fjernundervisning. Ukrainske elever både i og utenfor landet har tilgang til læringsmaterialer på ukrainsk på nettet.

Opplæring og solidaritet i skolen i krisetider

Undersøkelse om historieundervisning fra flere perspektiver: George Santayana er kreditert sitatet «De som ikke husker fortiden, er dømt til å gjenta den» – og i denne sammenhengen kan historieutdanning styrke det kollektive minnet vårt ved å vise forskjellige oppfatninger av historiske begivenheter. I denne undersøkelsen spør vi om meningen din om flere perspektiver innen historieundervisning.

Erfaringer fra historieundervisning fra tidligere kriger i Europa: I løpet av konfliktperioder, for eksempel krigen i Europa, blir spørsmål om historiske fortellinger og hvordan de blir undervist, gransket på nytt. Denne veiledningen utforsker hvordan historielærere kan avslutte strid og forskjell for å gjøre emnet meningsfullt for alle elever.

Europeiske skolers reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina: Undervisnings- og skoleadministrasjoner over hele kontinentet har mobilisert for å vise solidaritet med Ukraina, og lærere har hendene fulle med å svare på elevenes spørsmål. Denne artikkelen fremhever noen prisverdige ideer og fremgangsmåter.

Beskytte utdanningen mot angrep ved væpnede konflikter: Også ved konflikter eller krig er det helt avgjørende å bevare retten til utdanning og beskytte barn, skolepersonell og skoler mot skade. Det er iverksatt flere internasjonale tiltak for å beskytte utdanningen ved væpnede konflikter og andre nødssituasjoner.

Bakgrunnsinformasjon om utdanningssystemet i Ukraina etter 2016: En utdanningsreform som startet i 2016 har gitt mange endringer i det ukrainske skolesystemet.

Utdanning for flyktninger

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Hvordan gi et barnehagetilbud til ukrainske flyktningbarn: Mange av de nyankomne ukrainske flyktningene er små barn. Hvordan kan vi ønske dem velkommen til barnehager over hele Europa?

Inkludere ukrainske flyktninger i ungdomsskolen: hva hvis elevene rett og slett ikke snakker språket?: I løpet av de siste ukene har ca. 5 millioner ukrainere krysset grensen til EU. Ukrainas utdanningsdepartementet har gjort en formidabel jobb med å få på plass nettundervisning for alle ungdomsskoleelever, men det finnes fremdeles hindringer som må overvinnes. Mialy Dermish fra SIRIUS-nettverket reflekterer over sosial og språklig inkludering for ukrainske elever og hvordan de kan lykkes på skolen.

Støtte av den psykiske helsen og trivselen til flyktningelever via tilkobling og kontinuitet: Opplevelsen av krig, plutselig flukt fra kjente omgivelser og bekymringer om slektninger kan ha negativ innvirkning på den psykiske helsen og trivselen til flyktningbarn. Dette påvirker også læringsopplevelsen deres. Derfor er det viktig at skoler – spesielt de som ønsker et stort antall flyktninger velkommen – blir «flyktningkompetente».

How EU Member States find teachers for refugee students: A peer-learning discussion among representatives from EU Education Ministries examined how to find teachers for refugee students. This discussion took place on 4 April 2022, as part of the EU Education Solidarity Group for Ukraine – Working Group Schools.

Recognition of qualifications of Ukrainian school pupils: Recognising qualifications that refugees bring from their country of origin, as well as understanding the education level reached, plays an important role in access to higher education and the labour market.

Kompendium for inspirerende praksis om inkluderende opplæring og borgerskapsopplæring: Dette kompendiet presenterer et vidt spekter av inspirerende praksis for å gi ideer og inspirasjon til politikere og praktikere som ønsker å gjøre utdannings- og opplæringssystemene i hele EU mer inkluderende. Hensikten er også å bidra til å dokumentere betydningen og merverdien av inkluderende opplæring. (2021)

Inclusion of young refugees and migrants through education: The Thematic Fiche on Inclusion of young refugees and migrants through education was produced by the members of the ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education. (2020)

PAESIC-ressurser for lærere og skoleledere: PAESIC (et akronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) er et KA2 Erasmus+-prosjekt der formålet er å støtte lærere på barnetrinnet med å øke den sosiale inkluderingen i klasserommet, særlig for elever med flyktning- og migrantbakgrunn. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrants in European schools: learning and maintaining languages: Supporting newly arrived migrant children to master the language of schooling alongside maintaining and further developing their personal linguistic repertoire is key for their successful reception and integration, as well as successful teaching. (2018)

Preparing teachers for diversity: the role of Initial Teacher Education: Even though the diversity found in European societies is not a new phenomenon, its nature is rapidly changing. Europe is becoming increasingly diverse due to intra-European mobility, international migration and globalisation. (2017)

Klikk deg gjerne rundt på School Education Gateway for mer relevant informasjon med emneknaggen ‘migrantelever’.

Etter- og videreutdanningskurs

22. april 2022: Webinar om å støtte psykisk helse og trivsel til flyktningbarn i skolen

6. mai 2022: Webinar om å ønske nyankomne flyktninger i klasserommet velkommen

13. mai 2022: Et webinar om læreropplæring og faglig utvikling om undervisning av flykninger

23. mai til 6. juni 2022: Faglig utviklingskurs for lærere om integrering av migranter og flyktninger i skolen

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Klikk deg gjerne rundt på School Education Gateway course catalogue for å finne mer kursmateriell.

Samhandle med andre lærere

Registrer deg i eTwinning, nettfellesskapet for alle som jobber i skolen (lærere, rektorer, bibliotekarer osv.) for å kommunisere, samarbeide og dele. eTwinning støtter ukrainske lærere og elever, for eksempel gjennom egne diskusjonsgrupper om hvordan man integrerer migranter og flyktninger i skolen, og ved å dele solidaritets- og støttetiltak for ukrainske lærere og elever.

Integrere migranter og flyktninger i skolen: Hva gjør man for å ønske migranter og flyktninger velkommen til deres nye skolemiljø på en mest mulig effektiv måte? Som et ledd i eTwinning-fellesskapets tiltak for å støtte opp om lærere og elever, utvidet den prioriterte gruppen «Integrere migranter og flyktninger i skolen» sitt fokus til også å gi støtte til lærere som tar imot flyktninger. Gruppens mål er å støtte lærere over hele Europa som står overfor utfordringen med å sikre disse barnas rett til utdanning og opplæring og gi dem en følelse av normalitet, og prøve å lindre traumet forårsaket av krig og flukt.