Om

School Education Gateway presenteres på 29 europeiske språk og er en nettplattform for lærere, skoleledere, forskere, lærerutdannere, politikkmakere og andre fagpersoner som jobber innenfor opplæring i skolen – inklusive barnehager og yrkesopplæring. Registrer deg i dag og hold deg oppdatert på europeisk politikk og handlingsplaner for skolen!

Fire gode grunner til å bruke plattformen

School Education Gateway er gratis for alle brukere. Her kan du:

  • HOLDE DEG INFORMERT – med nytt innhold hver uke, noe som også omfatter synspunkter fra eksperter, nyhetsartikler, intervjuer, oppdaterte publikasjoner og praksiseksempler.
  • FINNE RESSURSER – som rapporter fra ny forskning, undervisningsmateriell utarbeidet i europeiske prosjekter og kurs, samt European Toolkit for Schools, med materiale rettet mot å forebygge at elever dropper ut av skolen før tiden og et egenvurderingsverktøy som hjelper dere å utvikle egne tiltak i skolen.
  • UTVIKLE DEG SELV – med Teacher Academy, som tilbyr gratis kurs utviklet av våre egne eksperter, samt nettseminarer og undervisningsmateriell.
  • BLI KJENT MED FINANSIERINGSMULIGHETENE – gjennom Erasmus+, som består av tre praktiske verktøy (kurskatalog, oversikt over mobilitetsmuligheter og søk etter strategiske partnerskap) slik at skolene kan utarbeide søknader til Erasmus+.


Koble sammen politikk og praksis

Plattformen støtter EU-kommisjonens politikkprioriteringer for skoler og arbeid med eksisterende utfordringer i opplæringen i skolen. Innholdet er indeksert under ulike tagger, slik at det blir enklere å finne relevante ressurser som passer med dine interesser. For å søke sortert på tagg og/eller innholdstype, går du til søkesiden og velger ønsket tagg og/eller innholdstype.

Du kan også utforske de månedlige temaene og se nærmere på innholdet via temasidene.


Mer informasjon

School Education Gateway og eTwinning – en forklaring:

Promopakke:

Last ned promopakke på engelsk her (.ZIP, ~27 MB). Det meste av materiellet foreligger på 23 språk. Hvis du ønsker å laste det ned på et annet språk, velger du det aktuelle språket fra menyen øverst til høyre og blar tilbake nedover til delen med promopakken. Noe av materiellet finnes bare på engelsk; du kan laste ned designfilene her (.ZIP, ~39 MB).


School Education Gateway er et initiativ fra Den europeiske union. Det finansieres av Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det administreres av EU-kommisjonen (EC) og gjennomføres av det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur (EACEA). Det drives på vegne av EU av European Schoolnet, et internasjonalt partnerskap av europeiske utdanningsdepartementer, og utvikler læring for skoler, lærere og elever over hele Europa. School Education Gateway er knyttet til eTwinning, det europeiske skolefellesskapet.