Enquête over actieonderzoek in klassen

Image: ThisIsEngeering Raeng / Unsplash.com

Actieonderzoek stelt leerkrachten in staat hun kennis van de klassenpraktijk te verdiepen, bevordert reflectief lesgeven en denken, en helpt hun pedagogisch repertoire uit te breiden. Via actieonderzoek kunnen de overtuigingen, professionele identiteit en expertise van leerkrachten zich ontwikkelen.

Actieonderzoek in de klas is een krachtig hulpmiddel bij de professionele ontwikkeling van leerkrachten, aangezien de focus ligt op het verbeteren van het lesgeven en leren (Tripp, 2005). Het is gebaseerd op een cyclus van voortdurende planning, actie, observatie en reflectie. Het verschilt van andere vormen van onderzoek doordat het specifiek geschikt is voor leerkrachten die willen reflecteren op hun eigen werk, problemen willen oplossen en op bewijs gebaseerde verbeteringen voor hun eigen professionele praktijken willen bedenken. Het behelst systematische observaties en verzameling van gegevens, die daarna gebruikt kunnen worden om te reflecteren en beslissingen te nemen over het aannemen of ontwikkelen van effectievere klassikale strategieën (Parsons & Brown, 2002).

Deel uw mening in deze korte, meertalige enquête tot uiterlijk 29 november 2021. De resultaten zullen gepubliceerd worden op School Education Gateway.

Doe de enquête!

Tags: