Leerkrachten en schoolleiders

Er zijn in Europa meer dan 5 miljoen leerkrachten. De kennis, vaardigheden en houdingen van elk van hun zijn van groot belang en de kwaliteit van hun onderwijs heeft een direct effect op de resultaten van leerlingen. Tegelijkertijd zijn de eisen aan leerkrachten toenemend en veranderend, hetgeen betekent dat zij steun nodig hebben om voortdurend hun eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het is daarom cruciaal dat zij professionele ontwikkeling van de hoogste kwaliteit ontvangen, beginnend bij de aanvankelijke lerarenopleiding en via begeleiding van jonge leerkrachten bij het begin van hun carrières gevolgd door mogelijkheden voor voortdurende professionele ontwikkeling gedurende hun loopbanen.

Leiderschap speelt een essentiële rol bij het creëren van de basisvoorwaarden voor succes op alle niveaus van onderwijs- en opleidingssystemen. Schoolleiders - hetgeen niet alleen schoolhoofden betekent - hebben een sleutelrol bij het smeden van sterke banden tussen scholen, verschillende onderwijs- en opleidingsniveaus, gezinnen en de wereld van de werkvloer en de lokale gemeenschap, en dit allemaal met het gezamenlijke doel om betere onderwijsresultaten te behalen.

In dit gedeelte zult u artikelen en andere materiaal over dit onderwerp vinden. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van deze pagina om andere onderwerpen te verkennen.

Meest recente content