Wetenschap en wiskunde (STEM)

Wiskundige competentie is het vermogen om wiskundig denken en inzicht te ontwikkelen en toe te passen om allerlei problemen in dagelijkse situaties op te lossen. Competentie in de wetenschap verwijst naar het vermogen en de bereidheid om de natuurlijke wereld te verklaren door gebruik te maken van het geheel van kennis en toegepaste methoden, waaronder waarneming en proefneming, om vragen te identificeren en conclusies te trekken op basis van bewijs.

Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) passen kennis en processen van onderzoeking toe om de wereld om ons heen beter te begrijpen en erop in te spelen.

In dit gedeelte vindt u artikelen en andere materialen over dit thema. Om andere thema’s te verkennen gebruikt u het menu bovenaan op de pagina.

Meest recente content