Persoonlijke-, sociale- en leercompetentie

Scholen spelen een belangrijke rol bij het helpen van jongeren om hun lichamelijk en emotioneel welzijn te controleren, en om te leven en te werken samen met andere in verschillende contexten.

Belangrijke gebieden zijn onder andere: sociale interactie, een gezonde geest ontwikkelen, het lichaam en levensstijl; en de eigen krachten en zwaktes kennen en weten hoe competenties ontwikkelt kunnen worden.

Leerervaringen kunnen mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van de vaardigheden om kritisch over na te denken en een eigen levensstijl te creëren, en om met andere te communiceren en samen te werken. Ze kunnen jongeren eveneens aanmoedigen om een ambitieuze houding te hebben of de wens om doelen te formuleren en te behalen maar ook om tolerant te zijn - diversiteit te waarderen en andere te respecteren - en voorbereid te zijn op het overwinnen van vooroordelen en om compromissen te sluiten.

Een ‘brede school-aanpak’ is belangrijk omdat het de volledige scholengemeenschap (schoolleider, personeel, leerlingen en families) betrekt.

In dit gedeelte kunt u artikelen en ander materiaal vinden over dit onderwerp. Lees verder over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van de pagina om andere onderwerpen te bekijken.

Meest recente content