Geletterdheid

Geletterdheid is het vermogen tot het identificeren, begrijpen, uitdrukken, creëren en interpreteren van concepten, gevoelens, feiten en meningen in zowel mondelinge als schriftelijke vorm. Het impliceert het vermogen om op een gepaste en creatieve manier effectief met anderen te communiceren en verbinden.

Een bepaald niveau van geletterdheid is essentieel voor succesvolle participatie in alle aspecten van de moderne samenleving. Digitale technologieën verbreden de vormen van lezen en schrijven, en diversifiëren de informatiebronnen, met gebruik van visuele, geluid/audio- en digitale materialen in alle vakgebieden en contexten.

In dit gedeelte vindt u artikelen en andere materialen over dit thema. Om andere thema’s te verkennen gebruikt u het menu bovenaan op de pagina.

Meest recente content