Leeromgeving

Leeromgeving betekent de cultuur en de fysieke omgeving die door leerkrachten en leerlingen worden gemaakt.

De term verwijst naar de manier waarop verschillende leerbenaderingen worden geïntegreerd, waaronder beoordeling, samen met andere klassenmanagementprocessen. De term verwijst naar de fysieke lokalen waar lessen plaatsvinden, maar ook naar de manier waarop andere leerruimtes worden gecreëerd en gebruikt. Leerkrachten zijn de voornaamste facilitators, maar andere medewerkers op school en ook ouders zijn invloedrijk bij het mede creëren van de leeromgeving.

In dit gedeelte vindt u artikelen en andere materialen over deze thema’s. Om andere thema’s te verkennen gebruikt u het menu bovenaan op de pagina.

Meest recente content