Taalonderwijs

Het onderwijzen en leren van een talen is essentieel om te garanderen dat Europese burgers binnen Europa zich vrij kunnen bewegen en kunnen werken en leren. Dit zal helpen om banen en groei te creëren en bijdragen aan een wederzijds begrip van andere landen en culturen. Het is eveneens essentieel om te garanderen dat taalproblemen geen barrière zijn voor deelname aan de samenleving. De rol van de Europese Commissie is om inspanningen van nationale regeringen om de doelstellingen van het strategisch kader voor talen te coördineren gecombineerd met steun middels de activiteiten van Erasmus+.

Het Europees Talenlabel moedigt innovatieve praktijken aan op het gebied van het onderwijzen en leren van talen op elk onderwijs- en opleidingsniveau. Projecten van het Europees Talenlabel hebben aanzienlijk bijgedragen aan het promoten van innovatief taalonderwijs door heel Europa heen.

In dit gedeelte zult u artikelen en andere materiaal over dit onderwerp vinden. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Het portal voor het Taalbeleid van de Raad van Europa biedt eveneens een schat aan middelen over dit onderwerp. Gebruik het menu aan de bovenkant van deze pagina om andere onderwerpen te verkennen.

Meest recente content