Ondernemerschap

De ondernemende competentie is de vaardigheid om kansen te herkennen en te grijpen en om creatieve processen die culturele, sociale of financiële waarde hebben, te plannen en te beheren.

Het vereist kennis van contexten en kansen, aanpakken voor plannen en management, ethische principes en zelfbewustzijn.

Het behelst ook de vaardigheden creativiteit (verbeeldingskracht, kritisch nadenken, problemen oplossen), communicatie, middelen aanwenden (mensen en dingen) en omgaan met onzekerheid, dubbelzinnigheid en risico's.

Een ondernemende manier van denken gaat ook over houdingen zoals zelf-efficiëntie, motivatie en doorzettingsvermogen en de ideeën van anderen waarderen.

Om ondernemend onderwijs effectief te laten wezen bij het ontwikkelen van de competenties van leerlingen is het vermogen van de scholen om ondersteunende en stimulerende onderwijsomgevingen te creëren even belangrijk als de persoonlijke competenties en motivatie van de onderwijzers.

Ondernemend onderwijs kan niet geïsoleerd bestaan, verwijderd van de wereld buiten de school. Het kan noodzakelijk zijn om samen te werken met externe organisaties om leren op andere manieren mogelijk te maken.

In dit gedeelte kunt u artikelen en ander materiaal vinden over dit onderwerp. Lees verder over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van de pagina om andere onderwerpen te bekijken.

Meest recente content