Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie kan de fundering vormen voor succes later in het leven met betrekking tot onderwijs, welzijn, inzetbaarheid en sociale integratie, in het bijzonder voor kinderen met minder bevoorrechte achtergronden. De Commissie heeft de prioriteiten voor voor- en vroegschoolse educatie uiteengezet met als doel toegang tot en de kwaliteit van systemen en diensten van geboorte tot het begin van het verplicht onderwijs te verbeteren.

In dit gedeelte zult u artikelen en andere materiaal over dit onderwerp vinden. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van deze pagina om andere onderwerpen te verkennen.

Meest recente content