Digitale competentie

De digitale transformatie van Europa zal versnellen dankzij de snelle vooruitgang van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica en cloud computing. Net als bij eerdere grote technologische vorderingen zal digitalisering beïnvloeden hoe mensen leven, op elkaar reageren, studeren en werken. Dit is waarom een levenslange ontwikkeling van de digitale competentie van belang is.

In dezelfde mate kan het juiste gebruik van digitale technologieën in het onderwijs de onderwijs- en leerprocessen voor alle competenties bevorderen. Klaslokalen kunnen een toegangspoort worden tot onderzoek, het bedrijfsleven en andere culturen. Leerkrachten en leerlingen kunnen het heft in eigen handen nemen met behulp van online middelen en samenwerking. Toegang tot en het gebruik van digitale technologieën kunnen helpen om de onderwijskloof tussen leerlingen met verschillende socio-economische achtergronden te overbruggen. Op maat gemaakt onderwijs, inclusief meer gevarieerde vormen van toetsen, kunnen resulteren in meer motivatie.

De Europese Commissie ondersteunt leerkrachten, scholen, beleidsmakers en andere belanghebbenden met verschillende online tools en middelen. In dit gedeelte zult u de meest recente artikelen, publicaties en andere middelen vinden over digitaal onderwijs. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie.

Meest recente content

Video in de kijker

Links

Kom meer te weten over door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden voor scholen en leerkrachten

Bezoek het eTwinning platform voor partnerschappen tussen scholen

Archieven Digitaal Onderwijs (artikelen van de website Open Education Europa site)

Europese Digitale Competentie Raamwerk

SELFIE project