Burgerschap

Europese landen hebben nodig dat burgers betrokken zijn bij het sociale en politieke leven, niet alleen om basale democratische normen te laten floreren onder individuen en in de gemeenschap maar ook om sociale cohesie aan te moedigen in een tijd van toenemende sociale en culturele diversiteit, hetgeen betekent dat jongeren uitgerust moeten worden met de juiste kennis, vaardigheden en houdingen. Het ontwikkelen van sociale en civieke competenties en het promoten van gelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap middels schoolonderwijs blijft het hoofddoel van Education and Training 2020. Effectieve aanpakken opzetten om dit doel te behalen is een grote uitdaging voor besluitnemers en beroepskrachten. In dit gedeelte zult u artikelen en andere materiaal over dit onderwerp vinden. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Europese Commissie. Gebruik het menu aan de bovenkant van deze pagina om andere onderwerpen te verkennen.

Meest recente content