Pedagogische adviesraad van Teacher Academy

De pedagogische adviesraad van Teacher Academy is verantwoordelijk voor het online cursusprogramma van Teacher Academy. Elk jaar bepaalt de raad welke online cursussen via Teacher Academy worden aangeboden en ondersteunt de ontwikkeling van cursussen met kwaliteitsborging en begeleiding in e-learningpraktijken, instructioneel ontwerp en de nieuwste onderwijsmethoden. Leden van de raad valideren cursusplannen die de hoofdparameters van elke cursus omschrijven en leveren inbreng in de selectie van de voor elke cursus te gebruiken materialen.

De pedagogische adviesraad bestaat uit experts op het gebied van e-learning en beroepsontwikkeling van leerkrachten. Ze worden jaarlijks door de Europese Commissie aangesteld op basis van voordracht door ministeries van onderwijs en European Schoolnet. In de raad zitten onder meer het hoofd van de pedagogische adviesgroep van eTwinning en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Luis Fernandes is directeur van een lerarenopleidingscentrum met een passie voor onderwijs en technologie. Als leerkracht (1991), schooldirecteur (1997-2019) en directeur van een lerarenopleidingscentrum (2019-) heeft Luis meerdere projecten geleid die innovatie en ICT voor leerlingen en leerkrachten op scholen integreren. Deze zijn lokaal en internationaal bekroond, waaronder door formele erkenning door Microsoft van het Freixo School Cluster als een innovatieve school (2012-2016). Luis is gekwalificeerd leerkracht en heeft ook twee mastergraden in curriculumontwikkeling en schoolmanagement. Hij is gecertificeerd leerkrachtentrainer en geeft regelmatig lezingen op congressen en workshops. Hij is ook lid van een aantal adviesraden en werkgroepen gericht op het gebruik van technologie in het onderwijs.

Anne Gilleran werkt als senior adviseur en pedagogisch manager voor de eTwinning Central Support Service. Ze is hoofd van de pedagogische adviesgroep van eTwinning en verantwoordelijk voor alle centraal georganiseerde beroepsontwikkelingsactiviteiten van eTwinning. Anne heeft aanzienlijke ervaring met Europese onderwijsprojecten met een bijzondere specialisatie in beroepsontwikkeling en opleiding van leerkrachten. Eerder was zij in Ierland werkzaam als schoolhoofd.

Daniella Tasic Hansen is consultant in e-learningpedagogiek en projectmanager bij eVidenCenter, het nationale Deense kenniscentrum voor e-learning. Ze heeft meerdere jaren met IT in onderwijscontext gewerkt als educator en als pedagogisch consultant in verschillende projecten gericht op verder onderwijs van leerkrachten in IT, pedagogiek en didactiek. Een van haar werkgebieden is online leren en in verband hiermee kwaliteitsborging van online cursussen. Haar interessegebieden zijn onder meer digitale geletterdheid, e-learningdidactiek en -pedagogiek en Game Based Learning.

Diana Laurillard is hoogleraar leren met digitale technologieën aan het Knowledge Lab, UCL Institute of Education, en leidt onderzoeksprojecten over het ontwikkelen van de Learning Designer-toolsuite en online gemeenschap voor leerkrachten en trainers, over adaptieve software-interventies voor leerlingen met lage rekenvaardigheden en dyscalculie, en over het gebruik van MOOC’s voor beroepsontwikkeling.Ze is nu werkzaam als: mede-hoofdonderzoeker aan het Centre for Global HE (UCL-IOE); partneronderzoeker aan het Science of Learning Research Centre (universiteiten van Queensland en Melbourne); hoofdeducator in een MOOC over ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum, op Coursera, en in één over Blended Learning Essentials op FutureLearn; lid van de raden van Learning Foundation en Climate KIC Education.Eerdere functies zijn onder meer: hoofd van de e-Learning Strategy Unit aan de Department for Education and Skills; Pro-Vice-Chancellor voor leertechnologieën en onderwijs aan The Open University; de Visiting Committee on IT aan Harvard University; Royal Society Working Group on Educational Neuroscience, voorzitter van de Association for Learning Technology, Thinker in Residence aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Haar meest recente boek is Teaching as a Design Science, 2012. Haar vorige boek, Rethinking University Teaching, 2002, is een van de meest geciteerde op het vakgebied.

Madeleine Murray is nationaal coördinator bij PDST Technology in Education en is verantwoordelijk voor het ontwerp van online cursussen voor continue beroepsontwikkeling in ICT voor leerkrachten. In haar werk is ze verantwoordelijk geweest voor de productie van de e-Learning Handbook and Roadmap van NCTE. Ze heeft ook de ontwikkeling van een verscheidenheid aan cursussen voor leerkrachten geleid, waaronder de online cursussen Tablets for Literacy and Numeracy, Scratch for Learning, ICT & ePortfolios for Assessment. Madeleine leidt ook de productie van video’s die goede praktijken in het gebruik van ICT op Ierse scholen illustreren. Als afgestudeerde taalkundige van Trinity College, Dublin, is Madeleine ook een gediplomeerde basisschoolleerkracht. Voordat ze in het onderwijs werkzaam was, werkte Madeleine enkele jaren aan het ontwerpen en geven van beroepsontwikkeling in ICT aan commerciële en (semi)overheidsorganisaties.

Diego Rojas Ruiz heeft een graad in filologie en is master in didactiek van taal en literatuur. Hij is leerkracht Engels. Sinds 2007 werkt hij voor de eTwinning National Support Service van Spanje, aan het Spaanse nationale instituut van onderwijstechnologieën en leerkrachtenopleiding. Hij coördineert en is verantwoordelijk voor de inhoud en methodologieën in online acties, zoals door mentoren bijgestane cursussen en MOOC’s.

Danguole Rutkauskiene is Associate Professor aan de Department of Multimedia Engineering (faculteit informatica) aan de universiteit van technologie Kaunas in Litouwen en expert op het gebied van onderwijs aan het Baltic Education Technology Institute (BETI). Ze was medeoprichter van de National Association of Distance Education in Litouwen en is nu voorzitter daarvan. Danguole is lid van het managementcomité van EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), lid van INFOBALT en andere verenigingen. Ze is als coördinator en partner betrokken geweest bij vele nationale en internationale projecten, heeft nationale seminars en congressen, evenals internationale evenementen bijgewoond en georganiseerd. Ze is auteur en co-auteur van 29 boeken en monografieën, en 174 artikelen over het onderwerp e-learning. Ze heeft bijzondere belangstelling voor e-learningmethodologie, management en het gebruik van geavanceerde leertechnologieën op universiteiten en onderwijsinstellingen. Sinds kort heeft zij veel interesse in MOOC’s en neemt actief deel aan het onderzoek aan MOOC’s op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft zij het voortouw genomen voor en deelgenomen aan de voorbereidings- en leveringsfase van drie MOOC’s.