Uw kansen op professionele ontwikkeling vergroten

image: Shutterstock.com

Genoeg tijd en middelen vinden voor voortdurende professionele ontwikkeling is in elk beroep een uitdaging, maar zeker voor leerkrachten. In deze tutorial nodigen we u uit om andere ideeën en trainingsmogelijkheden te overwegen, onder andere diegenen waarbij leerkrachten baat kunnen hebben bij online uitwisselingen met collega's.

Gemakkelijke eerste stap: tutorials om snel te lezen en door te bladeren

Met behulp van de School Education Gateway Tutorials krijgt u praktische ideeën en voorbeelden van projecten die kunnen inspireren en uitdagen. Van de waarde van het ondernemerschap en digitale competentie tot interculturele vaardigheden en het bevorderen van inclusie, culturele diversiteit en tolerantie in het onderwijs, tutorials staan klaar voor wanneer u slechts beperkt tijd heeft en u wilt focussen op een bepaald onderwerp.

Online cursussen voor professionele ontwikkeling

De afgelopen paar jaar is online training gerevolutioneerd door MOOCs (Massive Open Online Courses). Kort gezegd is een MOOC een online cursus die normaliter gratis beschikbaar is voor een onbeperkt aantal deelnemers. MOOCs hebben een bepaalde opzet en tijdlijn maar bieden eveneens professionele ontwikkeling op uw eigen tempo en zelfgestuurd. De duur en het aantal activiteiten variëren van cursus tot cursus. Ondanks dat de cursussen zelf over het algemeen gratis zijn kunnen sommige aanbieders kosten in rekening brengen voor de officiële certificering. De vereiste wekelijkse inzet is normaliter tussen de 2 en 6 uur: leerkrachten kunnen hun vaardigheden als met 15 minuten per dag verbeteren!

De Teacher Academy van de School Education Gateway biedt gratis online cursussen voor leerkrachten, lerarenopleiders en niet onderwijzend personeel dat betrokken is bij het onderwijs (van de kleuterschool tot aan de bovenbouw van het middelbaar onderwijs). De online cursussen winnen de deelnemers voor zich met verschillende soorten materialen en activiteiten, zoals video's (observaties in het klaslokaal, animatiefilms, interviews en screencasts), lesplannen, webinars, peer-review en uitwisseling met collega's, interactie met deskundigen, quizzen, leerdagboeken en nog veel meer. De deelnemers vormen al snel een online onderwijsgemeenschap en ervaren de discussies als zeer lonend. Ze ontvangen eveneens digitale badges en certificaten die hen in staat stellen te laten zien wat ze gepresteerd hebben.

Andere MOOC-platforms en -verzamelingen: 

Bekijk, om meer te weten te komen over deelname aan online cursussen, in uw eigen tijd de mini-cursus “Five Strategies for Learning Online” (Vijf strategiën voor online leren) gecreëerd door de Teacher Academy. 

Contact maken en deelnemen aan een online gemeenschap voor scholen en leerkrachten: eTwinning

Meer dan een half miljoen leerkrachten hebben reeds de voordelen ondervonden van het contact maken met andere leerkrachten, klaslokalen en scholen door heel Europa heen via eTwinning.

eTwinning biedt veelzijdige mogelijkheden voor bijscholing. Naast gezamenlijke schoolprojecten die aan de basis van eTwinning staan, bevat het ontelbare opties zoals workshops, online leerevenementen en congressen, groepen om kennis en expertise te ontwikkelen over specifieke onderwerpen, etc. Het merendeel van de eTwinning trainingsevenementen worden officieel geaccrediteerd in veel van de deelnemende landen. Kom meer te weten op de eTwinning website en in de onderstaande video. 

Onderzoek toont aan de eTwinning daadwerkelijk een positief effect heeft op de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Lees meer in deze publicatie. eTwinning wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma.

Naar het buitenland gaan voor een nieuw perspectief: Erasmus+

Soms kan een verandering van omgeving helpen nieuwe vaardigheden te vormen die uw lesgeven verbeteren. Heeft u al eens overwogen om een lesaanstelling of schaduwstage te regelen, of deel te nemen aan een cursus, in een ander land? Het Erasmus+ programma kan uw professionele ontwikkeling ondersteunen middels het financieren van mobiliteitsmogelijkheden. 

Erasmus+ is het programma voor Onderwijs, Jeugd en Sport voor 2014-2020 van de Europese Unie. Het programma poogt vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren, evenals onderwijs, opleidingen en jeugdwerk te moderniseren. Het heeft een budget van €14,7 biljoen - een toename van 40% ten opzichte van eerdere begrotingsniveaus, hetgeen de betrokkenheid van de Europese Unie op deze gebieden laat zien.

Het Erasmus+ programma biedt financiering om activiteiten te ondersteunen, waaronder professionele ontwikkelingsactiviteiten in het buitenland voor onderwijspersoneel inclusief cursussen, lesaanstellingen en schaduwstages (Kernactie 1), en strategische partnerschapprojecten tussen scholen en andere organisaties (Kernactie 2).

Op de School Education Gateway kunt u drie tools vinden om te beginnen: 

  • De Cursuscatalogus is een verzameling met dagelijks geupdate cursussen voor professionele ontwikkeling van leerkrachten en onderwijspersoneel ter plaatse. In de cursuscatalogus zult u duizenden opleidingsaanbiedingen vinden die u kunt doorbladeren en kunt doorzoeken geselecteerd op basis van uw interesses, zoals onderwerp, land, duur, etc. Bekijk eveneens onze tutorial over hoe men een lerarenopleiding in het buitenland moet selecteren.
  • De tool voor de Mobiliteitsmogelijkheden is een ontmoetingsplek voor scholen en leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het houden van of deelnemen aan mobiliteitsactiviteiten. Scholen kunnen hun aanbod om een leerkracht uit een ander land onder te brengen plaatsen en leerkrachten kunnen hun eigen aankondiging plaatsen en uitleggen wat voor soort mobiliteitsactiviteit zij graag zouden doen in het buitenland! 
  • Bekijk de tool voor de Strategische Partnerschappen en gebruik de zoektool om de juiste partnerorganisatie voor u te vinden of om simpelweg te bladeren door de bestaande aanbiedingen.


Meer informatie

Neem een kijkje bij de onderstaande middelen om uw financieringsaanvraag voor te bereiden: 

  • Programmagids: gegevens over verschillende mogelijkheden, criteria en spelregels met betrekking tot financiering. De meest recente versie is te vinden op de Erasmus+ website.
  • Practical Guide for school leaders (Praktijkgerichte handleiding voor schoolleiders): voorbeelden en stap voor stap begeleiding voor schoolleiders die hun aanvraag voor Erasmus+ financiering voorbereiden. Beschikbaar in zes talen.
  • Online cursus ‘Erasmus+ funding opportunities for schools’ (Erasmus+ mogelijkheden voor scholen) van de Teacher Academy.