Zelfbeoordelingsinstrument inclusie op en rond scholen

Welkom bij de Europese toolkit voor scholen! Wij hebben een zelfbeoordelingsinstrument ontworpen om u te helpen reflecteren op het beleid en de praktijken omtrent inclusie op uw school en voorstellen voor verbetering te doen.

De zelfevaluatie is opgedeeld in zeven gebieden. Voor elk gebied is er een aantal vragen/indicatoren. Op basis van uw antwoorden krijgt u een gepersonaliseerd verslag met de gebieden waarop uw school al goed lijkt te functioneren wat betreft de voorkoming van voortijdig schoolverlaten en de bevordering van inclusie, en gebieden waarop nog ruimte is voor ontwikkeling.

De vragen zijn gebaseerd op het analyseverslag van het NESET (Netwerk van deskundigen die zich bezighouden met de sociale dimensie van onderwijs en opleiding) over structurele indicatoren voor inclusieve systemen op en rond scholen (in het Engels), met nadruk op de voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Bij de resultaten van uw zelfbeoordeling zult u hulpbronnen krijgen aangereikt vanuit de Europese toolkit voor scholen en verwijzingen naar relevante hoofdstukken in het Neset-verslag.

Het instrument is gemaakt met het oog op basisscholen en middelbare scholen. Hoewel mensen die werkzaam zijn in de opvang of het onderwijs voor jonge kinderen, het instrument ook kunnen gebruiken, zijn mogelijk niet alle vragen even relevant in die context, waardoor sommige resultaten wellicht minder bruikbaar zijn.

Aan de slag

Bekijk de volgende punten om met de zelfbeoordeling te starten:

  • U moet inloggen om het zelfbedieningsinstrument te gebruiken. Als u geen account hebt, kunt u er via de knop Registreren bovenaan deze pagina een aanmaken.
  • Via het uitklapmenu bovenaan deze pagina kunt u de taal van deze pagina en de vragenlijst wijzigen.
  • U kunt het instrument zo vaak als u wilt gebruiken. Ook kunt u uw antwoorden opslaan als concept en de vragenlijst later afmaken en versturen.
  • Om het evaluatieverslag te ontvangen, moet u alle vragen beantwoorden. Dit kost u minder dan 30 minuten.

Over uw privacy

Antwoorden op de vragen worden veilig opgeslagen. Uw naam en organisatie worden alleen opgenomen in uw persoonlijke verslag en worden niet gedeeld met derden. Gegevens (uw antwoorden) worden verzameld om uw persoonlijke verslag te maken, zodat u uw antwoorden kunt vergelijken met de gemiddelde antwoorden van anderen die het zelfbeoordelingsinstrument hebben gebruikt. Ze worden tevens gebruikt om: a) het zelfbeoordelingsinstrument te verbeteren en b) een bijdrage te leveren aan algemene indrukken van de ontwikkeling van inclusief onderwijs in de EU (door bijvoorbeeld te kijken naar gemiddelde antwoorden in de loop van de tijd).

Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Start zelfbeoordeling