Algemene informatie

De Europese toolkit voor scholen reikt concrete ideeën aan om de samenwerking binnen, tussen en buiten scholen te verbeteren en op die manier alle kinderen en jongeren de kans te geven goede schoolresultaten te behalen. Schoolhoofden, leerkrachten, ouders en andere mensen die betrokken zijn bij verschillende aspecten van het schoolleven kunnen hier nuttige informatie, voorbeelden van maatregelen en instrumenten vinden die kunnen dienen als inspiratie voor hun inspanningen om doeltreffend en kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden aan kinderen en jongeren. Het doel van de toolkit is de uitwisseling en overdracht van de beste werkwijzen en ervaringen tussen mensen uit het onderwijs en beleidsmakers.

Wij nodigen u van harte uit om in het materiaal te grasduinen, er commentaar op te geven, het aan anderen door te geven en ons uw voorbeelden te sturen van initiatieven en projecten die nuttig kunnen zijn voor anderen!

Instructies voor de Europese toolkit voor scholen

De instrumenten die in deze toolkit voorhanden zijn, zijn geordend rond vijf thematische domeinen die onderling met elkaar verbonden zijn:

                   

1. Schoolbestuur

2. Leerkrachten

3. Ondersteuning van leerlingen

4. Betrokkenheid van ouders

5. Betrokkenheid van belanghebbenden

Deze vijf domeinen zijn onderverdeeld in een aantal subdomeinen waarin voorbeelden staan van specifieke acties op schoolniveau. Elk subdomein biedt het volgende aan:

  • een korte uitleg over waarom deze dimensie belangrijk is voor het succes van leerlingen en de preventie van voortijdig schoolverlaten, met onderzoeksbevindingen, voorbeelden van interventies op schoolniveau en links naar meer informatie; en,
  • een aantal hulpmiddelen, gaande van wetenschappelijke onderzoeken en projectverslagen tot concrete voorbeelden van goede werkwijzen waarin beschreven staat hoe een maatregel met succes werd geïmplementeerd (met contactgegevens indien beschikbaar).

Alle hulpmiddelen zijn gekoppeld aan een of meerdere subdomeinen waarin u rustig kunt rondkijken of zoeken aan de hand van kernwoorden en filters. U mag ze gerust vergelijken, becommentariëren en nieuwe voorbeelden of hulpmiddelen voorstellen om aan de toolkit toe te voegen. Onze redactieraad zal met uw inbreng rekening houden.

Veel leesplezier!