IndY (Geïndividualiseerd leren op scholencentrum Ybbs)

In het schooljaar 2015-2016 is op het Schulzentrum Ybbs (een scholencentrum dat bestaat uit drie hogere secundaire beroepsscholen) een concept ingevoerd dat IndY wordt genoemd en dat inhoudt dat 20 % van de lestijd gereserveerd wordt voor geïndividualiseerd leren. IndY heeft tot doel om de deskundigheid, motivatie, eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing, samenwerkingsvaardigheden, emotionele intelligentie en leermethoden van de leerlingen te verbeteren.

Om die verbetering mogelijk te maken zijn de eerste zes lessen van elke dag tien minuten ingekort (veertig minuten in plaats van vijftig). Deze 240 minuten worden gebruikt voor geïndividualiseerd leren. Dat betekent dat de leerlingen elke maandag, dinsdag en woensdag tachtig minuten (twee lessen) hebben waarin ze zelf mogen bepalen met welk vak ze aan de slag gaan, bij welke leerkracht ze willen studeren en ook of ze alleen of met hun medeleerlingen willen werken. Op die manier kunnen ze ook samen met leerlingen uit andere klassen en leerjaren leren.
Individualisering is gebaseerd op vier elementen: een cultuur van vragen stellen, eigen verantwoordelijkheid voor de leerlingen, zelfmotivatie van de leerlingen en methodologische competenties van de leerlingen. Daarnaast wordt elke leerling aan een adviseur toegewezen, d.w.z. een van de twee vormingsleerkrachten. Eens per maand bespreekt elke leerling zijn/haar ontwikkeling met deze adviseur.
In het schooljaar 2016-2017 is voor administratieve doeleinden het zogenoemde IndYLog ingevoerd. Dit onlinehulpmiddel biedt een overzicht van alle IndY-lessen (tijd, lokaal, leerkracht, onderwerp) en van de aanwezigheid, want de leerlingen moeten zich online inschrijven voor de lessen die ze de komende week willen volgen.
Wat de betrokkenheid van belanghebbenden betreft, is IndY geïnspireerd door de Evangelische Schule Berlin Zentrum en maakt het programma onderdeel uit van het netwerk Schulen der Zukunft (Scholen van de toekomst). Daarnaast wordt IndY wetenschappelijk gemonitord door de School of Education van de Johannes Kepler-universiteit in Linz, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Herbert Altrichter. In 2016-2017 heeft de school de Starke Schulen Award ontvangen van het Initiative für starke Schulen, dat is opgezet door uitgeverij VERITAS.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Oostenrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Private financiering