Jongerencoaching (Jugendcoaching)

Via Jongerencoaching wordt begeleiding geboden aan jongeren van 14 jaar en ouder. De belangrijkste doelgroepen zijn leerlingen uit de derde klas, jongeren tot 19 jaar die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben (NEET – not in education, employment, or training), en jongeren tot 24 jaar met bijzondere onderwijsbehoeften. Het doel is om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en leerlingen te ondersteunen bij het kiezen van hun toekomstige loopbaan- en/of onderwijstraject. Deelname aan Jongerencoaching is gratis en vindt op vrijwillige basis plaats.

De professioneel opgeleide coaches (maatschappelijk werkers of psychologen) bieden individuele informatie en begeleiding in een vertrouwelijke setting. De eerste stap is een informeel eerste gesprek met een coach, die informatie en advies geeft. Als er verdere bijstand nodig is, worden de jongeren langere tijd begeleid (maximaal dertig uur in één jaar), waarbij ze loopbaanadvies ontvangen, evenals ondersteuning bij het vinden van een stage-/leerlingplaats. Daarnaast worden bij Jongerencoaching een analyse van sterke en zwakke punten en een individueel plan met doelen en ondersteuningsmaatregelen gemaakt. Indien nodig nemen de jongerencoaches ook contact op met de ouders voor ondersteuning.
Jongerencoaching is in 2012 van start gegaan als testproject in twee deelstaten van Oostenrijk: Wenen en Stiermarken. In 2013 is het landelijk ingevoerd door de Sozialministeriumservice (Dienst van het federale ministerie van Sociale Zaken) namens het ministerie van Sociale Zaken, in nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs. Jongerencoaching wordt gefinancierd door de Sozialministeriumservice en financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds. De uitvoering vindt plaats via externe partners van de Sozialministeriumservice (een lijst met de partners in 2018 vindt u hier). Deze partners werken nauw samen met de scholen. Om te bepalen voor welke leerlingen Jongerencoaching wordt aangeraden, gebruiken leerkrachten en ander schoolpersoneel deze checklist.
Jongerencoaching is geëvalueerd door het Institute for Advanced Studies in Wenen. Uit het evaluatieverslag blijkt dat de invoering van Jongerencoaching in 2012 een stap in de goede richting was: 93,3 % van de deelnemers heeft het proces van Jongerencoaching afgemaakt. 68 % daarvan heeft concrete loopbaanplannen kunnen ontwikkelen, 33 % heeft meer motivatie gekregen en 31 % heeft een beter zelfbeeld gekregen. Dat laatste geldt in het bijzonder voor jongeren met een migratieachtergrond. (Zie voor meer informatie: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung "Jugendcoaching" – Endbericht. Wenen: IHS. Online: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Oostenrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid