Brave's Club: uitbanning van geweld vanaf het eerste levensjaar

Om het schoolklimaat te verbeteren heeft een groep scholen van het project Leergemeenschappen besloten de Brave's Club op te richten. De Club is gebaseerd op een "dialogisch model van conflictpreventie". Sinds de oprichting van de Club in 2014 heeft deze vooruitgang geboekt bij het uitbannen van geweld in zowel basis- als secundair onderwijs. Door deze strategie wordt het gemakkelijker om effectieve, op bewijs gebaseerde praktijken te verzamelen op het gebied van geweldpreventie in de klas in het algemeen en gendergerelateerd geweld in het bijzonder.

De beginselen van de Club zijn:

• de normalisatie van geweld voorkomen. De leerlingen leren hoe ze op iedere vorm van geweld moeten reageren en er iets tegen kunnen doen;

• begrijpen dat nee ook echt nee betekent. De leerlingen worden aangemoedigd om er iets van te zeggen als iemand geweld pleegt – ongeacht of diegene een vriend, een broer of zus of een sterkere of oudere persoon is – en hun mening duidelijk te maken door diegene recht aan te kijken: "Ik vind het niet leuk dat je slaat, beledigt enz. …";

• solidariteit creëren onder leerlingen. De leerlingen leren dat ze, als ze allemaal tegen geweld optreden, sterker staan dan degenen die proberen anderen met geweld hun wil op te leggen. Daarom vormen ze samen het zogenaamde "schild": ze vormen een kring rondom het slachtoffer om haar te beschermen en te helpen haar belager op een vreedzame manier het hoofd te bieden. Zo worden degenen die hulp en bescherming bieden, als dapper afgeschilderd en behoren zij tot de club van dappere kinderen (de "Brave's club"). Deze methode is bedoeld om verandering te brengen in het algemeen aanvaarde idee dat degenen die geweld plegen, dapper zijn;

• gewelddadig gedrag onaantrekkelijk maken. Gewelddadige mensen – "slechteriken" – worden steeds minder populair. Het gebruik van geweld, mishandeling en andere vormen van gewelddadig gedrag worden laf gevonden, terwijl men het juist dapper vindt als iemand ertegen optreedt en er iets van zegt.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de hele gemeenschap, waarbij gezinnen, leerlingen en leerkrachten betrokken zijn.

Soort
Praktijk
Land
Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
N.v.t.