Socialisatie om gendergerelateerd geweld op scholen te voorkomen

In de meeste leergemeenschappen in Spanje zijn comités opgericht door belanghebbenden uit het onderwijs die het doel van "samen leven" nastreven. Deze comités bestaan uit leerkrachten, familieleden en leerlingen en zijn bedoeld om alledaagse conflicten op scholen vast te stellen. Wanneer een comité heeft besloten welk gebied het wil aanpakken, wordt een op overleg gebaseerd participatieproces gestart waarbij de hele leergemeenschap betrokken is.

Het doel is om nieuwe schoolbrede regels vast te stellen op basis van consensus en steun van de hele gemeenschap. Alle leden van de leergemeenschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan een uitvoerig proces van reflectie op conflicten en op manieren om een geweldvrije school te creëren. Het overleg vindt plaats door middel van verschillende processen, zoals vergaderingen met leerkrachten, diverse gemeenschapsvergaderingen, discussies in de klas, opleiding voor leerkrachten enz. Dit proces heeft een belangrijke rol gespeeld bij het creëren van bewustzijn en het voorkomen van de normalisatie van geweld, alsook bij het versterken van de leergemeenschappen, zodat deze in staat zijn gewelddadig gedrag te isoleren en erop te reageren.

Soort
Praktijk
Land
Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
N.v.t.