"Op de schouders van reuzen" (opleiding voor leerkrachten)

"Op de schouders van reuzen: Geslaagde onderwijsprojecten voor sociaal inclusief onderwijs" is een programma op vrijwillige basis voor bij- en nascholing van leerkrachten.
De meeste deelnemers zijn leerkrachten van het kleuter-, basis- en secundair onderwijs uit de provincie Valencia. Dit programma is ook toegankelijk voor andere belanghebbenden uit de onderwijsgemeenschap, zoals ouders, bestuurders en personeel, universitaire studenten, psychologen en anderen. Het wordt omschreven als een "dialogische opleidingsruimte" waar de deelnemers lezen over en reflecteren op belangrijke sociale en onderwijskwesties ter bevordering van inclusieve scholen, onder verwijzing naar internationale theoretische en wetenschappelijke consensus en bijdragen.

Het programma is gebaseerd op een methodiek van "dialogische opleiding voor leerkrachten" (dialogic teacher training, DTT). De collectieve mening van alle betrokken belanghebbenden wordt verwoord en er worden empirisch onderbouwde analysen van effectieve onderwijspraktijken uitgewisseld. Dit soort opleiding voor leerkrachten biedt de deelnemers de mogelijkheid om zich echt bezig te houden met de reële situatie van scholen. Op die manier kan de internationale onderzoeksgemeenschap worden samengebracht met beroepsbeoefenaars uit het onderwijs.
Vanuit het perspectief van de school biedt dialogische opleiding voor leerkrachten gezinnen en leerlingen de mogelijkheid om, samen met de leerkrachten, een leidende rol te spelen bij onderwijsveranderingen op school en te pleiten voor overheidsmaatregelen. Inmiddels is het programma gegroeid van minder dan drie naar honderd scholen en van twintig naar vijfhonderd leerkrachten. De leerkrachten nemen deel aan solidariteitsnetwerken. Zij delen een visie van beter onderwijs voor iedereen, waarbij alle stemmen worden gehoord.
DTT geeft meer gemeenschappen de mogelijkheid toegang te krijgen tot effectieve, empirisch onderbouwde onderwijsinterventies en vormt zo een drijvende kracht achter sociale en culturele veranderingen in het onderwijs in Valencia. Bovendien wordt voldaan aan het recht van alle kinderen op optimale leermogelijkheden en worden de waarden van vriendschap en solidariteit bevorderd, wat essentieel is in de huidige maatschappij.

 

Soort
Praktijk
Land
Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
N.v.t.; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
N.v.t.