PRINED – Inclusief onderwijs in Slowakije

Het project PRINED is gericht op de inclusie van kinderen en leerlingen met een sociaal kansarme achtergrond. Het voornaamste doel van dit project is ervoor te zorgen dat de leerplicht beter wordt nageleefd.

PRINED is een nationaal project dat zich richt op kinderen en leerlingen uit sociaal kansarme milieus. Aan het project doen 50 kleuterscholen en 100 basisscholen mee. Bij het initiatief zijn zowel ouders betrokken als leerkrachten en deskundigen, waaronder sociaal pedagogen, (gespecialiseerde) psychologen, logopedisten, remedial teachers (in totaal 354) en hun onderwijsassistenten (in totaal 250).

De deskundigen stelden mogelijke oorzaken vast voor lage aanwezigheidspercentages en gedragsproblemen op kleuter- en basisscholen. In nauwe samenwerking met de ouders en leerkrachten zochten ze vervolgens naar mogelijke interventies (zogeheten dépistages). Deze vormden de basis voor stimuleringsregelingen die kinderen en leerlingen op een goede manier moesten motiveren te studeren en te leren.

Het project werd rechtstreeks ondersteund door scholen te voorzien van aanvullend lesmateriaal, sportuitrusting, muziekinstrumenten, materialen voor kunstzinnige vorming, educatieve videospellen en educatief speelgoed, tuin-, kook- en klusgereedschap en allerlei andere soorten uitrusting. In sommige gevallen zorgde het project zelfs voor basale sanitaire voorzieningen en hygiëneproducten.

’s Middags werden er naschoolse activiteiten aangeboden. Deze bestonden hoofdzakelijk uit diverse creatieve taken en buitenschoolse activiteiten, zoals handenarbeid en handvaardigheidverhogende bezigheden, maar er was ook ruimte voor schoolvakken en onderwijs. Tegenover elk uur remedial teaching in schoolvakken stonden twee uur spel en andere gestructureerde activiteiten. Deze aanpak bood de beroepskrachten manoeuvreerruimte en de mogelijkheid de leermomenten flexibel in te delen. Achteraf gezien lijkt deze benadering er uiteindelijk toe te hebben bijgedragen dat de negatieve oorzaken van slechte leerprestaties zijn afgezwakt.

In het schooljaar 2014/2015 waren er 20 535 middagclubs voor naschoolse activiteiten, waaraan 19 500 leerlingen meededen. Daarvan hadden er 6 600 een sociaal kansarme achtergrond. Het project PRINED omvatte diverse onderwijsmethoden, -programma’s en -modellen. Een aantal daarvan zijn door schoolhoofden geëvalueerd, waaronder het stimuleringsprogramma, het systeem voor onderwijs gedurende de hele dag en interessegroepen. Uit een enquête bleek dat het project een – statistisch significant – positief effect had op individuele leerprestaties, vooral op die van kinderen met een sociaal kansarme achtergrond en kinderen die deel uitmaakten van het stimuleringsprogramma en het systeem voor onderwijs gedurende de hele dag. Ondanks de korte looptijd (slechts 20 maanden) werd PRINED door zowel de deelnemende beroepskrachten als de kinderen en leerlingen positief ontvangen.

Soort
Praktijk
Land
Slovakije
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid