ATD QUART MONDE – TRAININGSMODULE VOOR LEERKRACHTEN

ATD Quart Monde is een Franse ngo waarbij mensen zijn betrokken die armoede lijden of hebben geleden. Tot de initiatieven van de organisatie behoren de zogeheten ‘volksuniversiteiten’ (universités populaires) in Frankrijk, die tot doel hebben deskundige kennis te genereren en te vergaren van hun leden – deelnemers die zich bezighouden met diverse vraagstukken, waaronder opvoeding en het beeld dat mensen van scholen kunnen hebben.

Op basis van deze ervaring heeft ATD in 2014 een experimentele trainingsmodule ontwikkeld. Schoolpersoneel in het hoger secundair onderwijs vormde de doelgroep van deze module, die moest worden gegeven door ESPE, het Franse opleidingsinstituut voor leerkrachten. De module had tot doel leerkrachten bewust te maken van de verschillende beelden en verwachtingen die ouders met een kansarme achtergrond van school hebben.

De module vormt de neerslag van de bevindingen van een reeks bijeenkomsten met ouders: daarin kwam als grootste uitdaging voor de ouders naar voren dat ze bang waren door leerkrachten te worden beoordeeld en dat ze schoolvoorschriften en onderwijsjargon als ondoorzichtig en ingewikkeld ervoeren. Ook werd benadrukt dat wederzijds respect van belang was en dat hun ‘deskundigheid’ met betrekking tot hun kinderen erkend moest worden: de trainingsmodule was niet bedoeld als ‘getuigenis’ van ouders maar als een bijdrage van ‘deskundigen’. Een bijkomend resultaat van dit proces was dat ADT-ouders ook een manifest opstelden waarin ze hun visie gaven op de manier om de school inclusiever te maken. Sommige ouders verklaarden ook dat ze, na hieraan te hebben meegewerkt, nu minder bang zijn om naar de school van hun kinderen te gaan.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid; Private financiering