AFEV – STEUN VOOR KWETSBARE GEZINNEN DOOR STUDENTEN-VRIJWILLIGERS

AFEV is een Franse organisatie die initiatieven ontplooit waarin ouders met een kansarme sociaal-economische achtergrond centraal staan. Het is een non-profitorganisatie die ouders in kansarme stedelijke gebieden ondersteunt bij de opvoeding. AFEV heeft in heel Frankrijk een netwerk opgezet van 8 000 studenten die zich als vrijwilliger inzetten om ouders tijdelijk privéles geven.

De gedachte achter deze maatregel is dat deze ouders zich onvoldoende voorbereid voelen om hun kinderen bij hun schoolwerk te ondersteunen. Dit gevoel kan voortvloeien uit de vrees beoordeeld te worden door het schoolpersoneel, uit hun eigen negatieve ervaringen met school of uit een gebrek aan kennis over het schoolsysteem. Het doel is ouders te helpen hun competenties en vaardigheden te ontdekken, zodat ze op alle onderwijsniveaus (van het laatste jaar voorafgaand aan de basisschool tot hoger secundair onderwijs) een actievere rol kunnen spelen in het leerproces van hun kinderen.

Ouders worden op vrijwillige basis ondersteund in de vorm van een-op-eenbegeleiding. Om de obstakels tussen ouders en school uit de weg te ruimen en een relatie van vertrouwen op te bouwen met de gezinnen, bezoeken de vrijwilligers leerlingen en hun ouders bij hen thuis.

Studenten die zich als vrijwilliger aanmelden, volgen een aantal trainingsworkshops voordat ze aan de slag gaan, zodat ze goed zijn toegerust om ouders steun van kwalitatief hoog niveau te bieden. Tijdens de privélessen wisselen ze van gedachten met ouders over de problemen waar deze tegenaan lopen wanneer ze hun kinderen willen helpen met hun scholing. Daarnaast helpen ze ouders vertrouwd te raken met het onderwijsjargon en de eisen van de school. Ook geven ze tips en advies over hoe ouders toezicht kunnen houden op het huiswerk van hun kinderen en hoe ze hun kinderen kunnen aanmoedigen verder te leren, bijvoorbeeld door hen mee te nemen naar de bibliotheek.

Omdat het moeilijk wordt meer vrijwilligers te werven, is AFEV in bespreking met een aantal universiteiten om ervoor te zorgen dat vrijwilligers studiepunten krijgen voor hun vrijwilligerswerk.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Private financiering