ONLINE-INFORMATIESYSTEEM VOOR LOOPBAANBEGELEIDING

In Tsjechië is een uniek informatiesysteem voor loopbaaninformatie en -begeleiding ontwikkeld. Het omvat steun voor leerlingen die weinig ambitie hebben als het om leren gaat, die kampen met leerproblemen of die het risico lopen voortijdig te stoppen met hun opleiding. Het systeem kan ook worden gebruikt door volwassenen (bijvoorbeeld mensen die zonder diploma van school af zijn gegaan) die zoeken naar mogelijkheden voor verder onderwijs of binnen hun beroepsleven.

Het informatiesysteem, www.infoabsolvent.cz, is ontwikkeld door het project VIP II, dat informatie over carrièremogelijkheden en loopbaanbegeleiding geeft. Het systeem, dat is opgebouwd uit vier thematische hoofdonderdelen met informatie over onderwijs en de arbeidsmarkt, helpt jongeren bij het nemen van cruciale beslissingen. Het portaal biedt een uitgebreid ondersteuningsplatform dat kan worden gebruikt om een oplossing te vinden voor diverse vraagstukken die zich in de loop van onderwijs- en leertrajecten, en ook bij het maken van loopbaankeuzen, kunnen voordoen. Als geheel vormt het systeem een noodzakelijke faciliteit, niet alleen voor leerlingen en ouders maar ook voor mentoren en leerkrachten, die het als begeleidingshulpmiddel gebruiken. Het systeem is opgezet als zelfhulpinstrument, en wel op zo'n manier dat ook mensen die weinig ervaring hebben met het zoeken op internet er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Om de deskundige informatie begrijpelijk te maken, is de tekst stilistisch eenvoudig gehouden. Het onderdeel dat vanuit het oogpunt van de preventie van voortijdig schoolverlaten het belangrijkst is, is het gedeelte met praktische adviezen en aanbevelingen. Dit gedeelte bevat aanbevelingen over hoe kan worden omgegaan met diverse probleemsituaties tijdens het leren en daarbuiten. Het omvat daarnaast steun voor leerlingen die weinig ambitie hebben als het om leren gaat, die kampen met leerproblemen of die het risico lopen voortijdig te stoppen met hun opleiding. Ook kan het systeem worden gebruikt door volwassenen (bijvoorbeeld mensen die zonder diploma van school af zijn gegaan) die zoeken naar mogelijkheden voor verder onderwijs of binnen hun beroepsleven.

Om leerlingen met leerproblemen te helpen, is er het onderdeel “Zonder belemmeringen van school naar arbeidsmarkt”. Hoewel voortijdig schoolverlaten een probleem is dat de hele leerlingenpopulatie betreft, blijkt uit onderzoek dat er een significante correlatie bestaat tussen sociale achterstand en het risico van voortijdig schoolverlaten. Dit verband komt tot uitdrukking in de activiteiten van het project. Er worden voorbeelden verzameld van goede praktijken op de lange termijn met betrekking tot de preventie van voortijdig schoolverlaten. De volledige teksten zijn beschikbaar op www.infoabsolvent.cz, in het gedeelte “Zonder belemmeringen van school naar arbeidsmarkt”. Aan de hand van deze voorbeelden van goede praktijken is een lijst opgesteld van individuele preventie- en interventiemaatregelen op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Deze omvatten onder andere: maatregelen voor een effectievere samenwerking tussen lager en hoger secundair onderwijs; leerlingen helpen om de overgang naar het hoger secundair onderwijs te maken en zich aan te passen aan de nieuwe schoolomgeving; en maatregelen om de communicatie met ouders te verbeteren, alsook maatregelen die bedoeld zijn om leerlingen te motiveren hun opleiding af te maken. Deze maatregelen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Preventie voorafgaand aan school, gericht op bewustmaking van leerlingen in het lager secundair onderwijs (maatregelen om leerlingen te helpen bij de keuze van een school en studierichting, om te communiceren met leerlingen en ouders voordat de leerlingen naar het hoger secundair onderwijs gaan, enz.).
  • Overdracht van leerlingen van de ene school naar de andere en preventie in de beginfase van het hoger secundair onderwijs (dit omvat begeleiding van leerlingen die van de ene school of studierichting naar de andere overstappen, maar ook maatregelen op het gebied van de communicatie tussen scholen in het lager en hoger secundair onderwijs, zodat informatie over de onderwijsbehoeften van afzonderlijke leerlingen wordt doorgegeven en de overgang naar het hoger secundair onderwijs en een geslaagde aanpassing aan de nieuwe omgeving effectief worden ondersteund).
  • Interventiemaatregelen die gericht zijn op het versterken van de studiemotivatie van leerlingen (dit omvat maatregelen in verband met het contact met de buitenschoolse omgeving, nadruk op praktische resultaten en het koppelen van het onderwijs aan de praktijk, het gebruik van studiebeurzen en in het bijzonder maatregelen om sociaal achtergestelde leerlingen een plaats te geven in schoolevenementen).
  • Individuele interventiemaatregelen in de loop van de opleiding (individuele maatregelen die gericht zijn op een specifieke leerling en zijn/haar ouders, bijvoorbeeld een onderwijscommissie, een onlinesysteem voor afwezigheidscontrole, een methodologie en plannen om kwetsbare leerlingen te identificeren, enz.).
  • Ondersteuning van onderwijspersoneel bij het werken met risicoleerlingen.

De mate waarin deze maatregelen in het hoger secundair onderwijs worden ingezet, is onderzocht met behulp van een enquête. Op grond van de resultaten van deze enquête zijn die maatregelen geselecteerd die de scholen het interessantst vonden. Vervolgens werden methoden voor de uitvoering van deze maatregelen ontwikkeld, die in de praktijk werden beoordeeld door 12 scholen in het hoger secundair onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatieverslag van dit onderzoek, waarin een lijst zal worden opgenomen van alle preventie- en interventiemaatregelen en de enquêteresultaten. Ook de bijbehorende methoden en de resultaten van de beoordeling in de genoemde scholen zullen in het verslag aan de orde komen.

Soort
Praktijk
Land
Tsjechië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :