Volunteering@WU

Binnen het programma "Volunteering@WU – Lernen macht Schule" wordt gewerkt met kinderen met een sociaal kansarme achtergrond en leerlinghelpers door sociale verantwoordelijkheid en vrijwillige activiteiten aan te moedigen. De beginselen van service learning worden gevolgd.

Het initiatief is in 2010 opgezet door de Vienna University of Economics and Business (WU) in samenwerking met Caritas Wenen en REWE International AG. WU-studenten kunnen zich binnen dit programma aanmelden als vrijwilliger om leer- of muziekbuddy te worden en kinderen te helpen die vanwege armoede of sociale uitsluiting beperkte toegang hebben tot onderwijsmogelijkheden.
Leerbuddy's bezoeken één middag per week locaties die door Caritas Wenen worden geleid (vluchtelingenhuizen, tussenhuizen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, opvangcentra voor vrouwen, steuncentra enz.) en het "Lernhaus", dat door het Oostenrijkse Rode Kruis wordt geleid, om de kinderen te helpen met hun schoolwerk, het leren voor toetsen en het meedoen aan recreatieve activiteiten. Naast deze wekelijkse bezoekjes hebben leerbuddy's de mogelijkheid om samen met de kinderen deel te nemen aan excursies, uitstapjes of workshops. Beide partijen leren door die activiteiten nieuwe dingen en ontwikkelen taal- en sociale vaardigheden. Ook wordt de relatie tussen de leerbuddy's en de aan hen gekoppelde kinderen versterkt.
Muziekbuddy's maken samen met kinderen met verschillende culturele en sociale achtergronden deel uit van een koor. Onder de artistieke leiding van het culturele initiatief "Brunnenpassage" van Caritas spreken de buddy's eens per week met de kinderen af om te oefenen. Meestal zijn ze per semester met een aantal verschillende optredens bezig. Muziekbuddy's werken in teams samen met andere studenten en fungeren als de managers van de koren. Zij zorgen dat de wekelijkse repetities en de optredens soepel verlopen en stimuleren de sociale cohesie binnen de groep.
Voor zowel het programma van leerbuddy's als dat van muziekbuddy's worden voorbereidingscursussen van een aantal dagen gehouden. De vrijwilligers ontvangen tijdens het programma aanvullende ondersteuning in de vorm van toezicht en coaching en er zijn regelmatig seminars voor permanente opleiding beschikbaar. In het eerste semester volgt elke deelnemer ongeveer 22 uur aan seminars en in de daaropvolgende semesters ongeveer 9 uur. Als erkenning verstrekt de WU een certificaat aan de deelnemers en kan deelname worden meegeteld als vrij keuzevak.
Er hebben sinds 2010 meer dan duizend studenten meegedaan aan het programma "Volunteering@WU – Lernen macht Schule". Ieder jaar melden ongeveer honderdtwintig tot honderdzestig studenten zich aan als leer- of muziekbuddy en bieden ze actieve hulp en ondersteuning aan ongeveer tweehonderdveertig kinderen en tieners. De vrijwilligers leveren niet alleen een waardevolle bijdrage aan de maatschappij, maar ze leren ook om met ingewikkelde sociale kwesties om te gaan en deze aan te pakken – een cruciale vaardigheid voor de leiders van de toekomst.
Binnen Volunteering@WU worden ook Duitse taalcursussen aangeboden voor vluchteling-studenten, waarbij werknemers en masterstudenten van de WU op vrijwillige basis deelnemen aan gesprekslessen. Sinds 2015 hebben er ongeveer hondertwintig vluchtelingen aan de cursussen deelgenomen en vijf daarvan hebben zich in 2017 als reguliere student ingeschreven.
Het programma wordt gefinancierd door REWE International AG en verschillende partners en sponsoren. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld Unilever Oostenrijk, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Oostenrijk, Sofidel, Ströck en Greenyard Fresh Spain.

Soort
Praktijk
Land
Oostenrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Private financiering