Pedagogische en psychologische adviescentra

In Tsjechië werken pedagogische en psychologische adviescentra rechtstreeks met kinderen in de leeftijd van drie jaar en ouder, samen met hun ouders. De centra geven advies op het gebied van loopbaankeuze, nemen deel aan activiteiten voor de preventie van risicogedrag onder kinderen en jongeren en helpen leerkrachten educatieve en psychologische competenties te ontwikkelen.

Pedagogische en psychologische adviescentra (PPA’s) participeren in het onderwijsproces, vooral in die gevallen waarin dit proces op welke manier dan ook belemmerd wordt. Voor het grootste deel werken PPA’s rechtstreeks met kinderen/leerlingen en hun ouders, vooral op individuele basis maar ook door middel van groepswerk.  De doelgroep bestaat uit kinderen/leerlingen in de leeftijd van drie jaar en ouder, totdat ze hun hoger secundair of tertiair beroepsonderwijs hebben afgerond. Aan de hand van de aanbeveling van het PPA wordt het onderwijstraject van leerlingen uitgestippeld of bijgesteld. In het begeleiden van kinderen en leerlingen oefenen PPA’s actief invloed uit op het proces van het verwerven en verdiepen van kennis, attitudes en waardeoriëntatie (keuze van geschikte leerstijl, gezinstherapie, enz.). Ze geven advies op het gebied van loopbaankeuze, nemen deel aan activiteiten voor de preventie van risicogedrag onder kinderen en jongeren en helpen leerkrachten educatieve en psychologische vaardigheden te ontwikkelen. De activiteiten van een PPA vinden hoofdzakelijk plaats door middel van onregelmatige bezoeken aan scholen en binnen begeleidende instanties.

Als begeleidende instanties zijn PPA’s in het leven geroepen op grond van § 116 van Wet nr. 561/2004 Coll., over voorschools, primair, secundair, beroeps- en ander onderwijs (Wet op het Onderwijs), zoals gewijzigd.

Er is relatief veel begeleiding beschikbaar in Tsjechië. Vrijwel alle regio’s worden bediend, ook via dependances op afgelegen locaties. De helft van de medewerkers is psycholoog, een derde is speciaal onderwijskundige en de rest is maatschappelijk werker, administratief medewerker of technisch medewerker.

Soort
Praktijk
Land
Tsjechië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :