Schooladviseurs in Tsjechië

In Tsjechië spelen schooladviseurs een belangrijke en gewaardeerde rol bij de preventie van voortijdig schoolverlaten.

 

Alle scholen in het lager en hoger secundair onderwijs in Tsjechië hebben een schooladviseur die verantwoordelijk is voor de volgende activiteiten:

  • het identificeren en beoordelen van leerlingen van wie de ontwikkeling en het onderwijs bijzondere aandacht vragen en het doen van voorstellen voor de verdere zorg voor deze leerlingen;
  • het (laten) diagnosticeren van bijzondere onderwijsbehoeften, zowel initieel als gaandeweg, en interventiemaatregelen voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften;
  • het scheppen van gunstige voorwaarden voor de integratie in de school van leerlingen met een beperking, het coördineren van de begeleiding van deze leerlingen door de school en begeleidende instanties en het coördineren van onderwijsmaatregelen voor de leerlingen;
  • begeleiding met betrekking tot de beroepskeuze en (in samenwerking met de leerkracht) als mentor op dit gebied fungeren voor individuele leerlingen ;
  • begeleiding van wettelijk vertegenwoordigers met betrekking tot de verwachtingen over de leerlingen (in samenwerking met de leerkracht);
  • samenwerking met begeleidende instanties en centra voor educatieve zorg bij het verlenen van begeleidende diensten buiten de bevoegdheidssfeer van de school.

De schooladviseur stelt mogelijke risico's in verband met voortijdig schoolverlaten vast en reikt oplossingen aan, hetzij binnen de school, hetzij in samenwerking met andere instellingen, dat wil zeggen begeleidende instanties of maatschappelijk werkers.

Soort
Praktijk
Land
Tsjechië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :