Jouw taal en mijn taal: talen leren door vergelijken

Het leren van welke taal dan ook is gebaseerd op het bewust of onbewust vergelijken van de talen die we al kennen met de talen die we leren. Dit aspect kan als een waardevol hulpmiddel worden benut in klassen die voor de uitdaging staan nieuwkomers uit veel verschillende landen op het gebied van cultuur en taal te integreren.

‘Jouw taal en mijn taal’ (Comparons nos langues) is een leermethode die is ontwikkeld door de Universiteit van Montpellier in Frankrijk. De methode houdt in dat leerlingen van basis- en middelbare scholen worden geholpen de onderwijstaal onder de knie te krijgen door de verschillen en overeenkomsten tussen hun talen met elkaar te vergelijken. Daarbij wordt gekeken naar spraakklanken, zinsbouw, non-verbale communicatie en schrift.

Dankzij deze aanpak ontdekken leerlingen het Frans (als de taal waarin wordt lesgegeven) door vergelijking met andere talen (d.w.z. het Engels of het Spaans, die op school als vreemde talen worden gegeven) alsook met hun eigen moedertaal, en door samen te werken met andere leerlingen. De methode stelt leerlingen in staat hun eigen meertalige vaardigheden op waarde te schatten en hun leerprestaties te verbeteren, ook in de zin dat ze andere talen bewuster leren. Daarnaast wordt meer sociale interactie en samenwerking in de klas mogelijk gemaakt.

Over het geheel genomen stimuleert de methode cognitieve en taaloverstijgende vaardigheden, vergroot ze het intercultureel bewustzijn en helpt ze recent gearriveerde kinderen zowel hun meertaligheid als hun multiculturele identiteit te waarderen en te erkennen. Wanneer we de video van het project bekijken, kunnen we bovendien zien dat kinderen de lessen echt leuk vinden, actief meedoen en – ook niet onbelangrijk – plezier hebben!

Het project heeft in 2004 het Europees Talenlabel gekregen en is in 2009 door het Franse ministerie van Onderwijs erkend als waardevolle taalonderwijsmethode.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Geen financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :