DE VERENIGING VAN EUROPESE BASISSCHOLEN IN KEULEN, DUITSLAND

Net als in alle andere grote Duitse steden is er in Keulen een groot percentage kinderen dat Duits leert als tweede taal en het onderwijssysteem heeft zich geleidelijk aan deze situatie moeten aanpassen. De gemeenteraad heeft deze gelegenheid te baat genomen om de Vereniging van Europese basisscholen in het leven te roepen om kinderen de mogelijkheid te bieden naast hun moedertaal nog twee andere talen te leren. In de 13 aangesloten scholen wordt niet alleen lesgegeven in het Duits maar ook in de meest gangbare talen van de landen van herkomst. Daarnaast wordt taalonderwijs gegeven als afzonderlijk vak.

In alle grote Duitse steden zijn er veel kinderen die thuis een andere taal dan Duits spreken en voor wie Duits hun tweede taal is. Voor het hele land ligt het percentage op 4,8 %, iets boven het Europees gemiddelde, maar in grote steden is het percentage kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vaak 50 % of meer.

Dit is het geval in Keulen, de op drie na grootste stad van Duitsland die met meer dan 1 miljoen inwoners het centrum vormt van het Ruhrgebied, waar ruim 10 miljoen mensen wonen. In Keulen wonen en werken meer dan 180 verschillende nationaliteiten en deze internationale bevolking draagt bij aan een rijke en dynamische cultuur. Het onderwijssysteem heeft zich geleidelijk aan nieuwe immigratiegolven moeten aanpassen en in het integratiebeleid van de stad staan vraagstukken op het gebied van taal al enkele decennia centraal.

In alle Duitse scholen wordt Engels als vreemde taal inmiddels vanaf de eerste klas van de basisschool gegeven. Aangezien zoveel kinderen Duits als tweede taal hebben, beschouwt de gemeenteraad dit als een kans om uitvoering te geven aan het Europese richtsnoer dat in 2002 in Barcelona is aangenomen en waarin alle lidstaten worden opgeroepen kinderen te helpen naast hun moedertaal nog twee andere talen te leren. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad besloten de Vereniging van Europese basisscholen in Keulen op te richten. In elk van de 13 aangesloten scholen wordt in zowel het Duits als een van de meest gangbare talen van de landen van herkomst lesgegeven. Daarnaast vormt de betreffende taal ook een afzonderlijk vak, dat op verschillende niveaus wordt gegeven.

Soort
Praktijk
Land
Duitsland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :