KOALA: taalcompetenties en cognitieve vaardigheden op meertalige scholen

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht — gecoördineerde alfabetisering in het basisonderwijs) is een innovatief concept dat in verschillende Duitse deelstaten op basisscholen is ingevoerd en dat competenties op het gebied van geletterdheid en meertaligheid met elkaar verbindt. In Noordrijn-Westfalen wordt de methode geleidelijk uitgebreid en aangepast aan de veranderende leerlingpopulaties in de steden.

In veel grote steden in Duitsland heeft 50 % of meer van de basisschoolleerlingen een immigratieachtergrond. De KOALA-aanpak maakt gebruik van de natuurlijke meertaligheid van deze kinderen en zet wat meestal als een obstakel wordt beschouwd — het feit dat veel leerlingen thuis een andere taal spreken dan op school — om in een voordeel.

De KOALA-onderwijsmethode wordt voortdurend verder ontwikkeld. De methode gaat verder dan het bereiken van lees- en schrijfvaardigheden en is gekoppeld aan andere vormen van het op een gecoördineerde wijze leren van de eigen taal en het Duits. Het concept is in overeenstemming met de vereiste van de Europese Raad van Barcelona van 2002, waarin werd opgeroepen tot het onderwijzen van twee talen naast de moedertaal.

KOALA gaat uit van het onderwijzen van lezen en schrijven en andere vakken in zowel het Duits als de moedertaal van kinderen met een migrantenachtergrond. De ervaring die tot nu toe is opgedaan, is voornamelijk gebaseerd op de integratie van het Turks, maar het concept kan op elke willekeurige taal worden toegepast. Uit beoordelingen blijkt dat leerlingen die volgens de KOALA-methode zijn onderwezen goede schrijf- en leesvaardigheden ontwikkelen in beide talen en beter zijn in Duits dan migrantenleerlingen die alleen in het Duits hebben leren lezen en schrijven. KOALA heeft nog andere voordelen, bijvoorbeeld een positief beeld van de taal en cultuur van het land van oorsprong, wat de leerling helpt een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast wordt bij de leerling een bewustzijn van taal en cultuur gestimuleerd, doordat beide talen tegenover elkaar worden gezet. Tot slot is ook de betrokkenheid van ouders met een migrantenachtergrond een pluspunt.

De extra kosten voor de scholen hangen hoofdzakelijk samen met het werven van onderwijzend personeel, zowel met een Duitse als met een migrantenachtergrond.

Soort
Praktijk
Land
Duitsland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
N.v.t.

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :