SAMEN OP WEG NAAR INTEGRATIE – TOOLKIT VOOR DIVERSITEIT

Het basisonderwijs in Ierland staat voor de uitdaging – die tegelijkertijd kansen biedt – toenemende aantallen leerlingen van wie de moedertaal noch Engels noch Iers is, te integreren. Dit vraagt om het ontwikkelen van een curriculum voor Engels als tweede taal en geschikt lesmateriaal. Niet alleen het onderricht in de Engelse taal moet echter ondersteund worden, inclusiviteit moet in het hele curriculum een plaats krijgen. Deze toolkit bestaat uit vier onderdelen. In het eerste, "Voorwerk", wordt ingegaan op de voorbereidende vraagstukken waar elke school zich mee moet bezighouden om echt uitnodigend en inclusief te zijn. Het tweede deel, "De eerste fase", behandelt de eerste stappen op weg naar de integratie van leerlingen uit andere landen, culturen en etniciteiten. De nadruk ligt daarbij onvermijdelijk sterk op taal en op de noodzaak van communicatie in de klas en van een klasomgeving die in staat is de nieuwe uitdagingen op het gebied van taal en cultuur het hoofd te bieden. Deel drie en vier, respectievelijk "Op weg" en "Hoe verder?" hebben betrekking op het feit dat inclusiviteit een proces is dat geen einde kent.

Bestanden
Toolkit
Soort
Document
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :