Leerhub op het TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

In het schooljaar 2016-2017 is de leerhub op het TGM (een school voor hoger secundair technisch onderwijs) ingevoerd als schoolexperiment. De hub is ingevoerd op de afdeling informatietechnologie (IT) van de school, in twee van de vier klassen in het eerste jaar (d.w.z. klas 3).
In de leerhub studeren de leerlingen twintig uur per week zelfstandig. Van die twintig uur worden er negen besteed aan algemene onderwijsvakken (Duits, Engels en wiskunde) en elf aan vakken uit het beroepsonderwijs (softwareontwikkeling, systeemontwikkeling, mediatechnologie, netwerktechnologie). Voor de andere zes schoolvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en politieke vorming, natuurwetenschappen, godsdienst, sport, computerworkshop), die samen dertien uur per week beslaan, worden nog steeds traditionele onderwijsmethoden gebruikt.

Het zelfstandig leren vindt plaats in vier speciaal ingerichte lokalen. In elk van deze lokalen bevinden zich gemiddeld zestien leerlingen, die door één leerkracht worden geholpen als ze vragen hebben. Tijdens de lessen in de leerhub wordt er geen klassikale uitleg gegeven door leerkrachten. De leerlingen bepalen zelf wanneer (in welke volgorde) en hoe lang ze met een bepaald onderwerp bezig willen zijn. Ook bepalen ze zelf de moeilijkheidsgraad van de leerinhoud. De leerlingen richten zich daarvoor op een competentiekader dat aangeeft welke competenties nodig zijn voor een specifiek kwalificatieniveau, d.w.z. basiskennis of gevorderde kennis. De leerinhoud wordt elektronisch of op papier voorbereid door de leerkrachten, waarbij wordt verwezen naar aanvullende informatiebronnen (websites, boeken enz.). Als leerlingen een module willen afronden, moeten ze een afspraak met hun leerkracht maken voor een toetsingsmoment. Daarnaast zijn er gestandaardiseerde toetsen, waardoor de schoolprestaties van de leerlingen die naar de leerhub gaan, kunnen worden vergeleken met die van de leerlingen die parallelle lessen volgen met traditionele onderwijsmethoden.
De leerlingen krijgen ook twee uur individuele leerbegeleiding per week. Dit betekent dat iedere leerling aan één leerkracht wordt gekoppeld, die individuele ondersteuning verleent op het gebied van het stellen en bereiken van leerdoelen. Een ander belangrijk hulpmiddel is het zogenoemde logboek (een leerdagboek), waarin een weekrooster staat en waarin de leerlingen hun doelen en hun leervoortgang bijhouden, alsook wat er tijdens de coachingsessies is besproken. Dit logboek is bedoeld om leerlingen, leerkrachten en ouders op de hoogte te houden van de geplande stappen en de leervoortgang.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Oostenrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid