Stop Dropout!

Het algemene doel van dit project is het verminderen van het percentage voortijdig schoolverlaters in beroepsonderwijs en -opleiding door materialen en hulpmiddelen te bieden waarmee adviseurs en opleiders hun eigen vaardigheden kunnen ontwikkelen voor het werken met groepen, het signaleren van potentiële voortijdig schoolverlaters en de bijzondere kenmerken van groepen lerenden en het bieden van ondersteuning die is afgestemd op individuele behoeften, en waarmee zij dus de kwaliteit van hun systemen voor beroepsonderwijs kunnen verbeteren.

Het project Stop Dropout dient om potentiële schoolverlaters te vinden, hun behoeften te beoordelen en flexibele ondersteuning te bieden. Het bestaat uit drie hulpmiddelen die adviseurs en bestuurders op verschillende schoolniveaus en in onderwijscentra en andere instellingen kunnen gebruiken. Deze hulpmiddelen zijn gebaseerd op een holistische benadering met het accent op het individu en zijn/haar toekomstmogelijkheden.
De drie onderdelen zijn:
• de Risicodetector: een interactief elektronisch hulpmiddel waarmee adviseurs personen die dreigen te mislukken of de school voortijdig dreigen te verlaten, kunnen identificeren. Deze techniek is ontworpen om de sterke en zwakke punten van de leerlingen die belangrijk worden geacht in de leeromgeving, te beoordelen, zodat niet alleen het risico op mislukking op school kan worden bepaald, maar ook het meest geschikte soort ondersteuning voor verschillende groepen leerlingen;
• het Persoonlijke profiel: een gespreksschema voor adviseurs, waarmee ze risicoleerlingen systematisch kunnen bijstaan bij het onderzoeken van hun sterke en zwakke punten en hun leeromgeving, zodat ze hun behoeften kunnen vaststellen en zo hun onderwijs- en persoonlijke doelen beter kunnen bereiken;
• het Flexibele preventie- en ondersteuningssysteem: hiermee wordt voorkomen dat jongeren de school voortijdig verlaten en worden degenen die dat al hebben gedaan, bijgestaan. Het is een kader voor adviseurs en andere beroepsbeoefenaars die met jonge lerenden werken, dat is gebaseerd op individuele behoeften en waarmee geschikte ondersteuning wordt geboden binnen verschillende gemeenschappen. De samenwerking is gestoeld op werk op individuele basis en het vinden van geschikte oplossingen voor elke betrokken persoon.
Stop Dropout! is een Europees project voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het is een door de EU gefinancierd project voor innovatieoverdracht (periode 2009-2011) dat voortbouwt op de bevindingen van het PPS-project, dat in 2007 de "Best Practice Guidance Award" heeft ontvangen. Binnen dit project worden de analyse- en adviesinstrumenten, die in Noorwegen en IJsland met succes worden toegepast, overgedragen naar Oostenrijk, Duitsland, Slovenië en Tsjechië en afgestemd op de nationale context.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Duitsland; Oostenrijk; Slovenië; Tsjechië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid; Lokale financiering