WELKOMSTKLAS - TURMA DE ACOLHIMENTO

De Welkomstklas richt zich op leerlingen die het Portugees niet als moedertaal hebben, omdat ze recent in Portugal zijn aangekomen, maar wel al de leeftijd hebben voor de eerste of tweede cyclus van het basisniveau (6 tot 12 jaar). Afhankelijk van hun taalvaardigheid komen zij ongeveer 10 uur per week naar de Welkomstklas. Studenten worden uit hun oorspronkelijke les gehaald om deze speciale les bij te wonen. Dit gebeurt totdat de leerling genoeg Portugees kan om de gewone lessen te kunnen volgen. Leerlingen worden aangewezen door de (hoofd)leerkracht van de klas of de administratie van de school (tijdens de inschrijving). De leerkracht van de Welkomstklas brengt de behoeften van de leerling in kaart en ontwikkelt een strategie; zodra de leerling genoeg Portugees kan om aan de gewone lessen deel te nemen, keert hij/zij terug naar de oorspronkelijke klas.

De leerkracht van de Welkomstklas én de oorspronkelijke (hoofd)leerkracht bepalen de manier waarop de maatregel wordt ingevoerd (strategieën, toegewezen tijd en de reikwijdte van de maatregel). De leerkracht die de Welkomstklas onderwijst is volledig aan deze klas toegewezen en verzorgt het onderwijs in samenwerking met de oorspronkelijke leerkracht.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze maatregel ligt bij het schoolhoofd.

Het grootste obstakel om leerlingen meer tijd per week in de Welkomstklas te kunnen bieden is het gebrek aan beschikbare leerkrachten. Dit is vooral een probleem voor leerlingen met weinig of geen kennis van de Portugese taal bij aankomst. Voor hen zou het raadzaam zijn als ze een tijd lang meer uren per week in de Welkomstklas zouden doorbrengen, maar dat is niet altijd mogelijk vanwege het gebrek aan leerkrachten en het feit dat er maximaal 10/12 leerlingen tegelijkertijd in de klas worden toegelaten.

De invoering van de maatregel wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de waarnemingspost voor kwaliteit van de school (de structuur die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de interne evaluatie van de school) en het schoolhoofd.

De Welkomstklas levert uitstekende resultaten op. Leerlingen leren sneller Portugees, waardoor de oorspronkelijke lessen sneller kunnen worden hervat. Sommige leerlingen zijn er zelfs in geslaagd om de leerresultaten van hun eerste jaar binnen één jaar na aankomst in Portugal/op school te behalen.

Wat de nodige middelen en financiering betreft, is er behoefte aan een specifieke ruimte met geschikte materialen om het taalonderwijs te ondersteunen en een leerkracht die voltijds is toegewezen aan dit project. De maatregel wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap via het TEIP-programma voor prioritaire actiegebieden in het onderwijs.

De maatregel loopt nog steeds en maakt deel uit van het TEIP-verbeterplan voor het scholencluster.

Soort
Praktijk
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :