Open School-initiatief in Frankrijk

Dit initiatief bevordert de sociale en academische integratie van leerlingen en draagt ​​bij tot succes in het onderwijs voor iedereen.

Het in 1991 opgerichte Open School-initiatief verzorgt tijdens de schoolvakanties en op woensdag tijdens het schooljaar activiteiten op middelbare scholen voor kinderen en jongeren. Het programma bestrijkt activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie.

Het initiatief is gebaseerd op de vrijwillige deelname van schoolhoofden die hun projecten op schoolniveau naar eigen inzicht kunnen inrichten. Om de effectiviteit van alle uitgevoerde acties te garanderen, stelt iedere school haar activiteitenprogramma op binnen een bepaald onderwijsproject als onderdeel van het schoolplan. Dat laatste wordt beslist aan de hand van een stemming van het bestuur van de schoolvertegenwoordigers.

Leerlingen die deelnemen aan het Open School-initiatief worden afhankelijk van de activiteit in kleine groepen van rond de twaalf leerlingen ingeschreven in workshops. Het Open School-initiatief biedt instellingen de mogelijkheid hun deuren te openen voor de directe omgeving door inzet van alle beschikbare middelen, waaronder culturele, en door sociale partners en plaatselijke verenigingen bij het project te betrekken. Hiervoor ontwikkelen schoolhoofden samenwerkingsverbanden met betrokken organisaties of plaatselijke overheden. Zij benaderen daartoe de afdelingsafgevaardigden van de algemene commissie voor gelijke kansen voor gebieden ("Commissariat général à l’égalité des territoires", CGET), afgevaardigden van de prefect die aanwezig zijn in de prioriteitsgebieden van de stad of binnen het beleid of de culturele diensten van gemeente- en algemene raden.

In het licht van een lokale netwerkdynamiek wordt gestreefd naar convergentie met het lokale contract voor schoolbegeleiding ("contrat local d’accompagnement à la scolarité") of het programma ""Ville Vie Vacances" (“Stad Leven Vakantie”). Als er een onderwijsproject ("projet éducatif territorial", PEDT) in de gebieden plaatsvindt, streeft het Open School-programma ernaar daaraan mee te doen.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering