KIES RAAK! - HELP KINDEREN BESLISSEN OVER HUN TOEKOMST

Het maken van goede keuzen met betrekking tot schoolvakken vergroot de kans op toekomstig succes voor leerlingen. Dit project betrekt ouders en leerlingen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over schoolvakken. Het biedt informatie over het Vlaamse onderwijsstelsel.

Het project "Kies Raak!" biedt advies en begeleiding inzake de verschillende richtingen in het secundair onderwijs die leerlingen mogelijk willen verkennen, zoals de algemene secundaire route en de technische/kunstzinnige/beroepsgerichte routes. Daarnaast biedt het project advies over de mogelijkheden om tussen de verschillende routes te switchen. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de verschillende trajecten die voor jongeren die aan het lager secundair onderwijs beginnen, beschikbaar zijn.

Het project geeft ook advies en begeleiding met betrekking tot de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs. Ook geeft het advies aan personen die via het volwassenenonderwijs of het "tweedekansonderwijs" terugkeren naar het onderwijs.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering