OVERGANGSPROGRAMMA – LEEFTIJDSGENOTEN ALS MENTOR BIJ DE OVERGANG VAN BASIS- NAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS

In Ierland gaan leerlingen doorgaans op 12-jarige leeftijd van de basisschool naar het vervolgonderwijs, waar ze beginnen in de zogeheten juniorcyclus (lager secundair onderwijs). Om leerlingen te ondersteunen bij de overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs is effectieve begeleiding/hulp heel belangrijk. Daarom vormt die begeleiding een vast onderdeel van het schoolprogramma. Er zijn speciale begeleiders aangesteld en veel scholen werken met een systeem waarbij alle basisschoolleerlingen worden gecoacht door medeleerlingen (buddy’s) om de overgang te vergemakkelijken. Het programma voor het afronden van de basisschool omvat ondersteunende maatregelen zoals huiswerkclubs, introductiedagen, kennismakingsdagen, enz. De St Aidan’s Community School heeft een jaarplan voor het werven, trainen en voorbereiden van buddy’s (in het vervolgonderwijs), die vervolgens de leerlingen die in het laatste jaar van het basisonderwijs zitten door middel van oefeningen, discussies en spelletjes voorbereiden op de overgang naar de middelbare school.

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid