Teamonderwijs in Ierland

Jarenlang was teamonderwijs ("team teaching") in Ierland, net als elders, een relatief onderbenut en ondergewaardeerd instrument om het leren te ondersteunen. Uit de internationale onderwijsenquête van de OESO (TALIS, 2009) die in 24 landen gehouden werd, blijkt dat teamonderwijs in de klas de samenwerkingsvorm is die reguliere leerkrachten in het secundair onderwijs het minst toepassen. De recentere TALIS uit 2013 legt de nadruk op de kracht van teamonderwijs om zowel leerkrachten als leerlingen te ondersteunen, maar erkent ook dat invoering van teamonderwijs in veel omgevingen relatief traag verloopt.

In Ierland kan gesteld worden dat het (opnieuw) vastgestelde beleid het teamonderwijs, waarbij twee leraren tegelijkertijd lesgeven in dezelfde klas, blijft aanmoedigen. Teamonderwijs wordt nu gezien als een manier om meerdere onderwijsdoelstellingen te bereiken. De meervoudige betrokkenheid van het teamonderwijs zet de stap van een agenda gericht op enkelvoudig bijzonder onderwijs/inclusie naar een omgeving waarin de professionele ontwikkeling van leerkrachten en hoger management, en zelfs de zelfevaluatie van de hele school, centraal staan.

Het teamonderwijs ondersteunt vooral leerlingen die om verschillende redenen, zoals voortijdig schoolverlaten, invaliditeit, sociale achterstand en geïdentificeerde handicaps het risico lopen niet te leren, en opent klaslokalen die bedoeld zijn om de dialoog aan te gaan en "leren op de werkplek" en de "kwaliteit van het leren op de werkplek" te bevorderen.

Naast het aanpakken van de leer- en levenskansen van leerlingen, biedt teamonderwijs ook ondersteuning aan leerkrachten die gericht is op hun professionele ontwikkeling en, in meer veeleisende situaties, hun eigen behoud op school.

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid