OSCAILT-NETWERK

Het Oscailt-netwerk voor schoolhoofden werd in 2009 opgericht in Limerick om het gebruik van schoolgebouwen en -faciliteiten door de gemeenschap te bevorderen, om zo een uitgebreid scala aan diensten te kunnen bieden aan leerlingen, zowel tijdens lesuren als daarbuiten. Het helpt schoolhoofden elkaar te ondersteunen en ervaringen uit te wisselen over het aanpakken van voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden.

Limerick is de op twee na grootste stad van Ierland. Het heeft een grote migrantenpopulatie en een aanzienlijk aantal gemeenschappen uit de lagere sociaaleconomische klasse, wat ertoe heeft geleid dat een groot aantal scholen meedoet aan het DEIS-programma (gericht op de realisatie van gelijke kansen op scholen). Het opleidingsniveau van de ouders is laag, evenals de slagingspercentages in zowel het lager als het hoger secundair onderwijs. Met een hoog werkloosheidspercentage (100% in sommige gebieden) is er in bepaalde gevallen sprake van een extreme onderwijsachterstand. Door de grote aantallen kinderen met een slechte mondelinge taalontwikkeling en emotionele gedragsproblemen is er grote behoefte aan therapeutische diensten voor kinderen. De kenmerken van de stad zoals hierboven beschreven vragen om een ​​stadsbrede aanpak van onderwijsachterstanden en de capaciteitsopbouw van leerkrachten en schoolhoofden.

Het Oscailt-netwerk biedt schoolhoofden en rectoren de kans om bijeen te komen in een veilige en ondersteunde omgeving, waar zij elkaar steun kunnen bieden en ervaringen uit kunnen wisselen over het aanpakken van onderwijsachterstanden. Ze kunnen er goede praktijken delen, gezamenlijk subsidieaanvragen indienen en oplossingen vinden, niet alleen tussen partnerscholen onderling, maar dankzij de verbeterde communicatie ook met externe instanties en andere scholen buiten het netwerk. Ervaringen worden door middel van samenwerking en steun van landelijke en plaatselijke overheden gedeeld tussen de scholen. Erkend wordt dat de belemmeringen voor de voortgang van het onderwijs in Limerick deels worden veroorzaakt door bredere kwesties buiten het onderwijsstelsel. Ook wordt erkend dat de oplossing niet alleen gelegen is in het onderwijsstelsel, maar bijvoorbeeld ook in samenwerking tussen andere ministeries, instituutoverstijgende projecten en een helder forum voor communicatie en samenwerking met belanghebbenden.

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :