ZELFEVALUATIE VAN BASISSCHOOL ELIOT BANK

UK Ofsted (onderwijsinspectie) zet de redenen uiteen waarom de basisschool Eliot Bank constant uitstekend presteert. De school heeft robuuste systemen voor toezicht en evaluatie ontwikkeld, waardoor men weet wat goed werkt en wat nog kan worden verbeterd. Het evaluatieproces van de school omvat een breed scala aan belanghebbenden en strategieën, maar is er altijd op gericht gebleven dat leerlingen de best mogelijke resultaten behalen. Het onderwijsaanbod wordt voortdurend aangepast om de prestatiekloof te verkleinen voor leerlingen die het risico lopen het bij hun leeftijd verwachte niveau niet te halen.

Bestanden
Example
Soort
Document
Land
Groot-Brittannië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Geen financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :