E-TOOL OM PESTEN TE VOORKOMEN

Het Zweedse onderwijs is gestoeld op respect voor de mensenrechten en fundamentele democratische waarden zoals de onschendbaarheid van het menselijk leven, gelijke behandeling van alle mensen, respect voor de persoonlijke integriteit van het individu en gendergelijkheid. In overeenstemming met deze waarden wordt veel belang gehecht aan het feit dat onderwijs inclusief moet zijn en dat alle vormen van discriminatie en intimidatie, waaronder pesten, actief moeten worden bestreden.

Alle scholen moeten systematische maatregelen hebben om discriminatie te bestrijden en intimidatie en pesten te voorkomen. Sinds 1 januari 2009 moet elke (kleuter)school daarom een jaarlijks plan voor gelijke behandeling opstellen waarin alle preventieve maatregelen en procedures tegen intimidatie en pesten staan beschreven.

De ombudsman tegen discriminatie heeft een e-tool gelanceerd om scholen te helpen bij het schrijven van een plan. De e-tool bevat alle wettelijk verplichte aspecten: preventieve maatregelen en procedures voor noodsituaties, evenals acties die door de school worden ondernomen in het geval van discriminatie, intimidatie, ongelijke behandeling of pesten. Scholen kunnen de tool gebruiken bij het opzetten van het (kleuter)schoolplan tegen discriminatie en vernederende behandeling. Deze gratis e-tool is ontwikkeld door de ombudsman tegen discriminatie, in samenwerking met de vertegenwoordiger voor kinderen en leerlingen van de Onderwijsinspectie en het landelijk bureau.

De e-tool biedt (kleuter)schoolhoofden en anderszins verantwoordelijke personen stapsgewijze instructies bij de verschillende onderdelen van het plan. Al doende krijgen ze ook allerlei praktische tips en adviezen, evenals verwijzingen naar wetten en richtlijnen. Een pdf-versie van de e-tool en verdere informatie zijn beschikbaar op de website (www.planforskolan.se).

De e-tool geeft een overzicht van geplande preventieve acties en problemen die moeten worden aangepakt. Hierbij gaat het onder meer om:

  • deelname aan de ontwikkeling van het plan door leerlingen en medewerkers;
  • verspreiding van het plan;
  • evaluatie van het vorige plan en een beschrijving van hoe het huidige plan moet worden geëvalueerd;
  • het in kaart brengen van de huidige situatie en locaties (in het geval er bepaalde ruimten of tijden zijn waarin of waarop leerlingen zich kwetsbaarder zouden kunnen voelen);
  • preventieve maatregelen;

procedures voor noodsituaties.

Soort
Praktijk
Land
Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Geen financiering