PLUGINNOVATION-PLATFORM

PlugInnovation is een digitaal platform dat zich inzet om een landelijk cluster van instrumenten ter preventie van schooluitval te worden. De website verzamelt informatie, statistieken, onderzoek en voorbeelden van succesvolle acties die door scholen zijn ondernomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Ieder project binnen het kader van Plug In is ingezet als een methodologische workshop waarin wordt gekeken naar methoden om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Scholen en gemeenten hebben binnen de kaders van hun kwaliteitsborgingsysteem de vrijheid om preventiemethoden, gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, te onderzoeken.

Momenteel bestaan ​​de gegevens uit de beschrijvingen en de documentatie die afkomstig zijn uit de projecten, maar het aantal projecten is zodanig groot en uiteenlopend dat dit voldoende materiaal oplevert voor onderzoek naar effectieve maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. De analyse bestaat verder nog uit een aantal grondige, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken.

Er zijn vijf succesfactoren in kaart gebracht die als startpunt voor de projecten van Plug In 2.0 zullen fungeren en die in de zomer van 2015 op de website worden gepubliceerd.

Deze factoren zijn:

  • Focus op de leerling, een holistische benadering

Voorbeelden van holistische benaderingen waarbij de leerling centraal staat, betreffen zowel individuele als structurele maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van obstakels voor het leren. Deze variëren van het ontwikkelen en aanpassen van het onderwijs zelf, tot pedagogische en structurele ondersteuning, praktijkgericht onderwijs op de werkplek, het verkennen van toekomstige loopbaantrajecten en maatregelen die inspelen op de behoeften van leerlingen buiten de school. Bij mogelijke voortijdige schoolverlaters speelt verzuim vaak een grote rol en voor hen is een minder traditionele aanpak dus geschikter.

  • Toezicht

Een eerste belangrijke stap om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, is het monitoren van factoren die erop wijzen dat leerlingen niet meer bij school en onderwijs betrokken zijn. Enkele van de belangrijkste factoren zijn de cijfers, resultaten, het verzuim, te laat komen en de mate van betrokkenheid van de leerling, zowel in de klas als daarbuiten. Ook andere factoren hebben effect op voortijdig schoolverlaten, bijvoorbeeld het probleemoplossend vermogen van de leerling, zijn/haar sociale omstandigheden, hoe goed de leerling in staat is om het leren te verbinden met toekomstige doelen, en zijn/haar relatie met andere leerlingen en met volwassenen.

  • Persoonlijke relaties

Positieve relaties en vertrouwen tussen leerlingen en volwassenen worden beschouwd als belangrijke mechanismen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Bewuste inspanningen om betrouwbare relaties tot stand te brengen, zijn van invloed op de motivatie en het welzijn van leerlingen, evenals hun schoolprestaties. Positieve relaties zijn van cruciaal belang voor diegenen die het risico lopen op voortijdig schoolverlaten omdat ze hierdoor aangemoedigd worden om naar school te gaan en deel te nemen aan het leren, en omdat ze hierdoor vatbaarder zijn voor ondersteunende maatregelen.

  • Flexibiliteit

Hoewel leerlingen die het risico lopen op voortijdig schoolverlaten veel overeenkomsten vertonen voor wat betreft hun achtergrond (individueel of structureel), kunnen hun behoeften variëren. Het is daarom belangrijk om alle leerlingen ondersteuning op maat te bieden bij het leren.

  • Samenwerking

Leerlingen die het risico lopen om school voortijdig te verlaten of dit al gedaan hebben, hebben verschillende ondersteunende maatregelen nodig. Op individueel niveau kan het lastig zijn om uit te vinden welke sociale partners of belanghebbenden deze steun kunnen bieden. De verschillende beschikbare initiatieven zijn gemakkelijker toegankelijk bij een betere samenwerking tussen partners.

Soort
Praktijk
Land
Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel
Intensiteit van de interventie
Periodiek; Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid; Lokale financiering