TOEKOMSTTRAJECT (

Dankzij dit nieuwe traject dat in Frankrijk is ontwikkeld, leren leerlingen de economische en professionele wereld beter te begrijpen en worden ze zich meer bewust van de verschillende beroepen en opleidingen die er zijn. Ook draagt dit project bij aan het vergroten van hun betrokkenheid en eigen initiatief en helpt het hen te bepalen welke richting zij in willen slaan in hun opleiding en professionele loopbaan.

Iedere leerling (11-18 jaar) volgt dit onderwijspad, vanaf het eerste jaar van het lager secundair onderwijs tot het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs.
Dankzij dit traject:

  • leren leerlingen de economische en professionele wereld begrijpen;
  • worden leerlingen zich bewust van de verschillende beroepen en opleidingen die er zijn;
  • wordt de betrokkenheid en het eigen initiatief van leerlingen bevorderd;
  • kunnen leerlingen richting geven aan hun opleiding en professionele loopbaan.

De kennis en vaardigheden die leerlingen tijdens hun schoolperiode in het kader van dit traject hebben opgedaan, worden meegeteld bij de beoordeling van de verworven standaardkennis, -vaardigheden en -cultuur. 

Het traject wordt ondersteund door het digitale instrument FOLIOS, waarmee de voortgang van leerlingen in het lagere en hogere onderwijs kan worden gevolgd en vastgelegd.

Het initiatief past binnen het Europese kader, waarin het accent wordt gelegd op de op 21 november 2008 aangenomen resolutie over "betere integratie van levenslange begeleiding in de strategieën voor een leven lang leren". In de resolutie worden de lidstaten aangemoedigd om "een leven lang leren van vaardigheden op het vlak van loopbaanbeheer" te stimuleren.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid