INITIATIEVEN TER VERBETERING VAN DE LEES- EN SCHRIJFVAARDIGHEID

Maltese initiatieven die leerlingen ondersteunen bij het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheid zijn vastgelegd binnen het algemene kader van een landelijke strategie voor lees- en schrijfvaardigheid voor iedereen. Deze strategie beoogt de huidige nationale programma’s, waaraan jaarlijks meer dan 8 000 leerlingen deelnemen, te consolideren. Scholen kunnen hun eigen lees- en schrijfvaardigheidsprojecten plannen en uitvoeren voor leerlingen die daar mogelijk behoefte aan hebben. Deze initiatieven worden gefinancierd door subsidies die voornamelijk van lokale autoriteiten afkomstig zijn.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van recente Maltese initiatieven ter verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid:

1) Het mobiliseren van bibliotheken voor thuis en in het klaslokaal.  Dit initiatief heeft tot doel meer en beter leesmateriaal aan te bieden in bibliotheken op basisscholen. Er zijn aansprekende en aantrekkelijke materialen in het Maltees en het Engels beschikbaar gesteld. Hierop voortbordurend is gepoogd ouders en verzorgers te betrekken bij het thuis voorlezen aan en lezen met hun kinderen door middel van een landelijke campagne aan de hand van schoolbijeenkomsten met ouders, en een toegankelijk online beleid.  In totaal hebben 2 225 leerlingen, verdeeld over 126 klaslokalen in 20 basisscholen in Malta en Gozo, geprofiteerd van het "Aqra kemm Tfla"-programma. Er zijn 11 500 boeken uitgedeeld in deze klaslokalen.

De eerste fase van het programma is in 16 scholen georganiseerd door het nationaal bureau voor lees- en schrijfvaardigheid van het Ministerie van Onderwijs met zowel fictie als non-fictie boeken, in het Maltees en het Engels. Ieder boek is ingedeeld naar de leesleeftijd van de kinderen en voorzien van een kleurcode. Er zijn leesdocumenten opgesteld om leerkrachten te helpen het leesniveau van kinderen te bepalen. De bedoeling is vooral om kinderen een leuke en zinvolle leeservaring te bieden. De scholen zijn voorzien van richtlijnen over hoe ze klasbibliotheken optimaal kunnen inrichten voor lezers van verschillende niveaus. De boeken worden door bibliothecarissen verspreid, en leerkrachten monitoren het lezen.

In veel scholen zijn de bibliotheken tijdens zowel de les als de pauze open. In speciale gevallen worden er lees- en interactieve activiteiten georganiseerd voor leerlingen met bijzondere behoeften of met sociaal-emotionele gedragsproblemen. Tijdens pauzes zijn de bibliotheken open voor alle leerlingen.

2) "L-Ambaxxatur tal-Qari" (Leesambassadeursproject). Bij dit project heeft het Ministerie van Onderwijs plaatselijke prominenten aangesteld om het lezen op scholen te bevorderen door middel van met verschillende klassen georganiseerde evenementen. Deze ambassadeurs delen hun eigen leeservaringen en fungeren als rolmodellen om een positieve houding ten opzichte van het lezen aan te moedigen.

In totaal hebben 1 905 leerlingen op 32 scholen en centra over heel Malta en Gozo baat gehad bij het Leesambassadeursprogramma. Er zijn 34 leesambassadeurs bij het programma betrokken geweest en tijdens de activiteiten zijn 984 boeken uitgedeeld in klasbibliotheken.

Soort
Praktijk
Land
Malta
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid