Structurele indicatoren voor scholen voor de ontwikkeling van inclusieve systemen op en rond scholen

Deze reeks structurele indicatoren voor inclusieve systemen op en rond scholen kan door schoolhoofden, leerkrachten, ouders of andere schoolpartners worden gebruikt om na te denken over de inclusiviteit van hun school. De indicatoren hebben de vorm van stellingen waarop met ja of nee kan worden geantwoord. Dit helpt actoren in het onderwijs een zelfbeoordeling uit te voeren op uiteenlopende relevante gebieden. Onder inclusiviteit op scholen wordt verstaan: een ondersteunende en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving waarin scholen en klassen een verwelkomende en zorgzame functie vervullen. Dit wordt bereikt door het voorkomen van discriminatie, het op holistische wijze (emotioneel, lichamelijk, cognitief en sociaal) tegemoetkomen aan de behoeften van leerlingen, en het erkennen van hun talenten en de manier waarop zij zichzelf uitdrukken.

De belangrijkste gebieden waarop de indicatoren betrekking hebben, zijn onder meer:

  1. een schoolbrede benadering van het ontwikkelen van inclusieve systemen
  2. kwaliteit van het onderwijzend personeel en de schoolleiding
  3. bevorderen van systeemintegratie van beleid en praktijk
  4. een multidisciplinaire focus op gezondheid en welzijn
  5. bevorderen van de betrokkenheid van de ouders en gezinsondersteuning
  6. en voldoen aan de behoeften van bijzonder kwetsbare personen en groepen

Bij de keuze van de indicatoren wordt uitgegaan van belangrijke beleidsdocumenten van de Raad van de EU en de Europese Commissie en van recente internationale gegevens op het vlak van inclusief onderwijs.

Dit hulpmiddel is onderdeel van een breder rapport over structurele indicatoren voor inclusieve systemen op en rond scholen, waarin bij elk van de indicatoren achtergrondinformatie en een toelichting wordt gegeven.

Auteurs:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Europa
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
N.v.t.
Bron van financiering
Geen financiering