Het schoolbeëindigingsprogramma

Het schoolbeëindigingsprogramma in Ierland omvat uiteenlopende lokale maatregelen voor kansarme gemeenschappen, die ertoe bijdragen dat jongeren de school niet voortijdig verlaten. Het programma stelt lokale gemeenschappen in staat op maat gesneden strategieën te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat die leerlingen die het risico lopen voortijdig van school te gaan, zoveel mogelijk deelnemen aan het onderwijsproces. Het is gericht op individuele jongeren in de schoolgaande leeftijd, zowel binnen als buiten scholen, en biedt ondersteuning bij het bestrijden van ongelijkheden wat betreft de toegang tot, de deelname aan en de resultaten van onderwijs. Het schoolbeëindigingsprogramma is een centraal onderdeel van het plan 'Gelijke kansen op scholen' (Delivering Equality of Opportunity in Schools, DEIS), een beleidsinstrument voor inclusief onderwijs.

Het schoolbeëindigingsprogramma werkt op basis van lokale projecten, die worden beheerd door en onder leiding staan van een lokaal beheercomité. Het lokale beheercomité bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken scholen. Ook vertegenwoordigers van ouders, lokale vrijwilligers en formele dienstverlenende instanties kunnen lid zijn van het comité. Het schoolbeëindigingsprogramma is verantwoordelijk voor het beheer van het project. Daaronder valt ook het gebruik van de middelen voor het project en de verantwoordelijkheid voor overheidssubsidies die door de minister van Jeugdzaken beschikbaar zijn gesteld via Tusla, het Ierse agentschap voor kind en gezin. Lokale besluitvorming is een belangrijk kenmerk van de aanpak waarvan in het projectmodel wordt uitgegaan.

Elk jaar beoordelen projecten de behoefte van plaatselijke jongeren die het risico lopen voortijdig van school te gaan. Op basis daarvan stellen ze een gericht voorstel voor maatregelen – inclusief kostenberekening – op, het zogeheten retentieplan.  Retentieplannen van scholen bevatten doorgaans een reeks initiatieven en ondersteunende maatregelen die gericht worden uitgevoerd op het niveau van de hele school of hele klas, al naargelang van toepassing op school, na schooltijd, buiten de school en tijdens vakantieperioden. 

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid